In de omgeving

Nedmag is trots op haar bakermat Veendam. We vinden het belangrijk om niet alleen een goede werkgever, maar ook een goede buur te zijn. Met plezier samen leven en werken in Veendam en omgeving: dat is ons doel. Daarom houden we je graag op de hoogte van wat we doen en waarom. Op deze pagina vind je informatie over onderwerpen die met onze omgeving te maken hebben.

Veelgestelde vragen

 1. Nedmag sponsort jaarlijks meerdere lokale verenigingen en evenementen. Sponsoring is een van de manieren waarop wij onze betrokkenheid tonen bij de regio waarin we werkzaam zijn. Wij staan altijd open voor nieuwe sponsor mogelijkheden. Dien hiervoor een sponsoraanvraag in via de contactpagina.  In de aanvraag dient een omschrijving te staan van de activiteit, plaats en datum en indien mogelijk een budgetoverzicht. Een interne commissie beoordeelt de aanvragen.

 2. Nedmag is met 150 medewerkers een grote werkgever in Veendam. Daarnaast creëert Nedmag ongeveer 500 banen in de regio. Ook is het inkoopbeleid afgestemd om diensten en technische materialen in Noord-Nederland in te kopen. We delen tijdens bedrijfsbezoeken onze kennis met ondernemers uit de regio en kijken naar mogelijkheden om samen te werken. Ook heeft Nedmag een ruim sponsorbudget om lokale verenigingen en initiatieven te steunen. 

 3. Ja, Nedmag wint als enige magnesiumzout in Groningen bij Veendam. De diepe bodem onder de regio Veendam was 250 miljoen jaar geleden onderdeel van de Zechstein Zee. Deze zee bevatte een enorme hoeveelheid aan mineralen. In de loop der eeuwen is deze zee ingedroogd waarbij zoutlagen zijn ontstaan, die vervolgens zijn  bedekt met vele aardlagen. De meeste zoutlagen bestaan uit steenzout, dat wordt gebruikt als keukenzout en het zout dat wordt gebruikt om wegen te bestrooien. Op meerdere plekken kun je ook kaliumzout vinden, dat wordt gebruikt bij het maken van kunstmest. Maar alleen onder Veendam bevindt zich magnesiumzout.

 4. Een bron maakt gebruik van de oplos mijnbouw methode. Oplos mijnbouw is een manier om mineralen uit de aardbodem te halen door gebruik te maken van water. Door water naar de ondergrondse zoutlaag (1.500-2.000 meter diep) te pompen lossen de mineralen uit de grondlaag op, in dit geval magnesiumzout, waardoor een oplossing van water en magnesiumzout uit de grond wordt gehaald. De zoutoplossing wordt naar boven gepompt, in tanks opgeslagen, verkocht of verder verwerkt. 

 5. Dieselolie – wij noemen dit dakolie – wordt gebruikt als hulpstof om cavernes op een goede en veilige manier te ontwikkelen. Dieselolie zorgt er namelijk voor dat we cavernes ook zijwaarts ontwikkelen in plaats van alleen maar naar boven, en beschermt zoutlagen die we niet willen oplossen (denk aan een laagje olijfolie dat drijft op water). Deze dieselolie is naar verwachting verspreid over alle cavernes aanwezig. Het gebruik van dieselolie is op dit moment de best beschikbare techniek. We intensiveren onze inspanningen om naar een alternatief te zoeken.

  Zoutveld Tripscompagnie

  Het incident dat vrijdag 20 april plaatsvond in het zoutveld Tripscompagnie heeft veel vragen rondom het gebruik van dieselolie opgeroepen. Als gevolg van een opening in het zoutdak is zout en mogelijk een deel van de toegepaste dieselolie naar een bovenliggende zandsteenlaag gestroomd. Nedmag wint op dit moment meer zout om het wegstromen van zout en mogelijk dieselolie te beperken. Daarnaast monitoren we het (diepe) grondwater via een netwerk van meer dan 20 peilbuizen rondom het zoutveld Tripscompagnie. Tot nu toe is er geen verontreiniging gemeten. Onderzoek naar oorzaak en gevolgen van dit incident is in volle gang.

 6. Nedmag is continu bezig met het verbeteren van eigen processen en werkt hierbij o.a. samen met deskundigen van universiteiten in binnen- en buitenland.  Er zijn op dit moment geen betere methoden van zoutwinning bekend.

 7. Wij willen niet dat het woongenot van omwonenden onder de bedrijfsactiviteiten lijdt. Wij doen meer dan het naleven van wettelijke geluidsnormen. Zo is een koeltoren vervangen die laagfrequent geluid veroorzaakte. Bovendien wordt bij werkzaamheden aan de bronnen gebruik gemaakt van een elektrisch in plaats van een met dieselmotor aangedreven mobiele installatie. Dit scheelt aanzienlijk in geluidsbelasting voor de omgeving. Bij werkzaamheden aan de bronnen zijn, net als bij andere bouwwerkzaamheden, lawaaierige werkzaamheden helaas niet altijd te voorkomen. Omwonenden worden hierover tijdig geïnformeerd. In geval van een klacht worden waar mogelijk maatregelen genomen. Omwonenden kunnen hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht op de pagina overlast melden.

 8. Nedmag laat de bodemdaling iedere twee jaar meten. De resultaten van deze meting worden gecontroleerd door het Staatstoezicht op de Mijnen. Er is een ambtelijke werkgroep bodemdaling die de uitvoering van de waterhuishoudkundige maatregelen coördineert. In deze werkgroep hebben de betrokken gemeenten zitting, het waterschap, het Staatstoezicht op de Mijnen en Nedmag. De provincie Groningen is voorzitter. Daarnaast informeren we omwonenden, politiek en bestuur regelmatig over bodemdaling. Voor meer informatie kijk op de pagina alles over zoutwinning en bodemdaling.

 9. De werkwijze bij schademeldingen is vastgelegd in een protocol (samenvatting) dat met de bewoners in het gebied is overeengekomen. Wanneer er een schade wordt gemeld dan wordt er een inspectie uitgevoerd door een bureau dat op voordracht van omwonenden is geselecteerd. Dit bureau onderzoekt vervolgens de aard en oorzaak van de schade. Tot op heden heeft dit bureau vastgesteld dat de bedrijfsactiviteiten van Nedmag niet tot schade aan huizen leidt. Ook uit andere onderzoeken en studies is gebleken dat zoutwinning niet tot schade leidt. Wanneer er wordt vastgesteld dat het tegenovergestelde waar is, dan zullen wij de schade vergoeden.

 10. Nee, er komt geen geur vrij bij het proces. Nedmag krijgt vaak de opmerking dat het stinkt rondom de locatie aan de Billitonweg. Dit is niet te wijten aan de bedrijfsactiviteiten van Nedmag.

 11. Mocht u nog meer vragen hebben, laat het ons gerust weten via omgeving@nedmag.nl of kom langs voor een rondleiding in ons bedrijf! 

Heeft u vragen of een klacht? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!

Contact
Bel +31 598 651 911
Contactformulier