U bent hier

Omgeving

Nedmag voelt zich nauw verbonden met de regio. Daarom hecht Nedmag waarde aan een goede relatie met omwonenden, overheden en andere belanghebbenden. Open communicatie is hierbij een belangrijk aspect.

Omgevingsnieuws

Hier vindt u nieuwsberichten over onderwerpen die betrekking hebben op de omgeving.

Bodemdaling

Hier kunt u meer lezen over bodemdaling. De methode van zoutwinning die Nedmag toepast gaat gepaard met bodemdaling. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de gevolgen van bodemdaling door zoutwinning voor gebouwen en waterhuishouding. De kans op schade als direct gevolg van bodemdaling door zoutwinning is erg klein.

Toekomstige zoutwinning

Hier kunt u informatie vinden over de plannen van Nedmag voor een nieuwe zoutwinlocatie. 

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op vragen die regelmatig aan Nedmag gesteld worden. Daarnaast hebben wij alle vragen gebundeld in een veelgestelde vragenboekje. Deze is op de website als pdf-bestand beschikbaar gemaakt.

Milieu

Hier leest u meer over de belangrijkste milieuonderwerpen die bij Nedmag aan de orde zijn.

Sponsoring

Hier kunt u meer te weten komen over de activiteiten van Nedmag op het gebied van sponsoring en hoe u een aanvraag voor sponsoring in kunt dienen.

Open sitemap >>> Close sitemap >>>