Magnesiumhydroxide

Magnesiumhydroxide (Mg(OH)₂) onstaat bij de productie van magnesiumoxide. Nedmag’s magnesiumhydroxide heeft uitzonderlijke vloei- en opslageigenschappen.

Magnesiumhydroxide van Nedmag is een stabiele suspensie van magnesiumhydroxide in water met een vastestofconcentratie van 53%. De suspensie wordt synthetisch geproduceerd vanuit pure magnesiumchloride uit Veendam en Belgische dolomiet. Magnesiumhydroxide van Nedmag is verkrijgbaar als Mg(OH)2 tech en Mg(OH)2 pulp.

MgOH tech - MgOH pulp

Toepassingen

Magnesiumhydroxide van Nedmag is zeer geschikt voor het bleken van pulp, het zuiveren van afvalwater en bij rookgasreiniging. Daarnaast wordt het gebruikt in industriële processen, bijvoorbeeld bij de productie van papier, rubber, plastic en keramische producten.

In het kader van REACH, de pan-Europese regelgeving voor de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen, is Nedmag magnesiumhydroxide geregistreerd bij ECHA. Het registratienummer is 01-2119488756-18-0015.

De Nedmag producten behoren niet tot de zogenaamde 'substances of very high concern.'