Magnesiumhydroxide

Magnesiumhydroxide

Magnesiumhydroxide (Mg(OH)₂) ontstaat bij de productie van magnesiumoxide. Nedmag’s magnesiumhydroxide heeft uitzonderlijke vloei- en opslageigenschappen. De suspensie wordt synthetisch geproduceerd vanuit pure magnesiumchloride uit Veendam en Belgische dolomiet.

MgOH tech - MgOH pulp

Toepassingen van magnesiumhydroxide

Magnesiumhydroxide van Nedmag is zeer geschikt voor het bleken van pulp, het zuiveren van afvalwater en voor rookgasreiniging.Voor rookgas ontzwaveling op schepen is sinds kort een nieuwe variant geïntroduceerd, de Mg(OH)₂ Mare. Daarnaast wordt magnesiumhydroxide gebruikt in industriële processen, bijvoorbeeld bij de productie van papier, rubber, plastic en keramische producten.

Product beschikbaarheid

Magnesiumhydroxide van Nedmag is een stabiele suspensie van magnesiumhydroxide in water met een vastestofconcentratie van 53%. Magnesiumhydroxide van Nedmag is verkrijgbaar in verschillende varianten in bulk hoeveelheden. 

Magnesium hydroxide product

Klantenservice: Neem contact met ons op

Prijs aanvraag Specificatie of msds aanvraag

Kwaliteit van onze magnesiumhydroxide

In het kader van REACH, de pan-Europese regelgeving voor de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen, is Nedmag magnesiumhydroxide geregistreerd bij ECHA. Het registratienummer is 01-2119488756-18-0015.

De Nedmag producten behoren niet tot de zogenaamde 'substances of very high concern.'

Wilt u meer weten over magnesiumhydroxide? Lees over gerelateerde toepassingen via onderstaande knoppen. 

Heeft u vragen of wilt u met ons samenwerken? Wij helpen u graag!

Klantenservice
Bel +31 598 651 911
Contactformulier