U bent hier

Magnesiumhydroxide

Magnesiumhydroxide van Nedmag,  en Mg(OH)2 pulp, is een stabiele suspensie van magnesiumhydroxide in water met een vaste stof concentratie van 53%. De magnesiumhydroxide suspensie heeft uitzonderlijke vloei- en opslageigenschappen. Het wordt synthetisch geproduceerd vanuit pure magnesiumchloride uit Veendam en Belgische dolomiet. Nedmags magnesiumhydroxide wordt voornamelijk gebruikt in de volgende toepassingen:

Het wordt daarnaast ook gebruikt in industriële processen, zoals in de productie van polymeren, papier, rubber, plastic, drukinkten, keramische producten en meststoffen.

In het kader van REACH, de pan-Europese regelgeving voor de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen, is het Nedmag product nedMag H magnesium hydroxide geregistreerd bij ECHA. Het registratienummer is 01-2119488756-18-0015.

De Nedmag producten behoren niet tot de zogenaamde 'Substances of very high concern.'

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Customer Service via het telefoonnummer +31 598 651 455 of per e-mail sales@nedmag.nl 

Open sitemap >>> Close sitemap >>>