opslag Mg(OH)2

Kostenefficiënt neutraliseren

Voor neutralisatie van waterstomen in industriële processen overwegen velen in eerste instantie natriumhydroxide (bijtende soda). Afhankelijk van de omstandigheden kan magnesiumhydroxide een kostenefficiënt alternatief zijn. De krappe beschikbaarheid en hoge prijzen van bijtende soda op dit moment maken het de moeite waard om het alternatief te (her)overwegen.

Zowel magnesiumhydroxide als natriumhydroxide worden gebruikt om de alkaliniteit te verhogen of zuren te neutraliseren in industriële processen. Terwijl natriumhydroxide een sterke base is die snel stijgt tot pH 12 of hoger, reageert magnesiumhydroxide langzamer en verhoogt het de pH tot 9 of 10. Vooral voor biologische processen is het een voordeel dat magnesiumhydroxide buffert bij een lagere pH.

Magnesiumhydroxide bevat meer hydroxide-ionen per molecuul dan natronloog. Met magnesiumhydroxide kan de dosering met 25% worden verlaagd voor dezelfde alkaliniteit in vergelijking met een 50% NaOH-oplossing. Rekening houdend met het prijsverschil kan de totale besparing oplopen tot 60%.

Cost comparison neutralization

Figuur 1. Kostenvergelijking neutralisatie in €/dmt op basis van 600 dmt NaOH verbruik.

Magnesiumhydroxide wordt, net als natriumhydroxide, veel gebruikt in industriële en gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties voor afvalwaterbehandeling, metaalprecipitatie of pH-regeling. Voor rookgasbehandeling kan magnesiumhydroxide worden gebruikt om zwavelverbindingen te verwijderen en voor pH-aanpassing. Veel andere processen die neutralisatie vereisen, kunnen mogelijk ook gebruik maken van magnesiumhydroxide.

Customer service: Neem contact op

Prijsaanvraag Overige vragen

Heeft u vragen of wilt u met ons samenwerken? Wij helpen u graag!

Klantenservice
Bel +31 598 651 911
Contactformulier