opslag Mg(OH)2

Kostenefficiënt neutraliseren

Afvalwaterzuiveringsprocessen vereisen vaak een additief voor pH-regeling om zure afvalwaterstromen te neutraliseren. Magnesiumhydroxide kan een uitstekend kostenefficiënt alternatief zijn voor natronloog (bijtende soda) voor pH-regeling in aerobe en anaerobe biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Magnesiumhydroxide als alternatief voor natronloog bij pH-neutralisatie

Zowel magnesiumhydroxide als natronloog worden gebruikt om de alkaliteit te verhogen of zuren te neutraliseren in industriële processen. Natronloog is een sterke base en stijgt snel tot pH 12 of hoger. Magnesiumhydroxide daarentegen reageert trager en verhoogt de pH tot 9 of 10. Doordat magnesiumhydroxide buffert bij een lagere pH, is het veiliger voor micro-organismen in biologische zuiveringsinstallaties. Magnesiumhydroxide is ongevaarlijk en daarom veiliger in gebruik dan natronloog.

De dosering van magnesiumhydroxide kan met 25% worden verlaagd terwijl dezelfde alkaliteit behouden blijft vergeleken met 50% natronloog. Reden hiervoor is dat magnesiumhydroxide meer hydroxide-ionen per molecuul bevat dan natronloog. Rekening houdend met het prijsverschil kan de totale besparing oplopen tot 60%. Een onderscheid om rekening mee te houden is dat magnesiumhydroxide langzamer reageert dan natronloog.

Cost comparison neutralization

Figuur 1. Kostenvergelijking neutralisatie op basis van 600 ton natronloog verbruik (droog).

Toepassingen

Magnesiumhydroxide wordt gebruikt voor afvalwaterbehandeling in aerobe en anaerobe biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties in industriële en gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het wordt ook toegepast bij metaalneerslag of geurbestrijding. Bij rookgasbehandeling wordt magnesiumhydroxide gebruikt om zwaveloxideverbindingen te verwijderen en de pH aan te passen.

Maak kennis met magnesiumhydroxide: de veilige alkali en een kostenefficiënt alternatief voor natronloog bij pH-neutralisatie.

Customer service: Neem contact op

Prijsaanvraag Overige vragen

Heeft u vragen of wilt u met ons samenwerken? Wij helpen u graag!

Klantenservice
Bel +31 598 651 911
Contactformulier