Calciumchloride

Calciumchloride

Calciumchloride ontstaat bij de productie van magnesiumoxide en is één van de meest veelzijdige chemicaliën. Het heeft unieke chemische en fysieke kenmerken, waardoor de toepassingen eindeloos zijn. Calciumchloride is verkrijgbaar in vloeibare en vaste vorm als technische kwaliteit, diervoeder kwaliteit en voedingskwaliteit.

Calciumchloride kent vele toepassingen. Het is zeer geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie (o.a. kaasproductie), in de olie- en gasindustrie, als grondstof voor kunstmest of diervoeders en voor gladheidsbestrijding.

CaCl tech - feed - food

Calcium chloride Food

 • Voldoet aan de EU Food Additive Verordening 231/2012 (E509) norm.
 • Voldoet aan de meest recente editie van de Food Chemical Codex (FCC).
 • Slaagt voor de19 JECFA (1975) en 63 JECFA (2004) testen.

Calcium chloride Feed

 • Gebruikt voor zowel diervoeding als plantvoeding
 • Is van minerale oorsprong en als zodanig in de EU-catalogus van voedermiddelen geregistreerd. 
 • Voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn 2002/32 inzake ongewenste stoffen in diervoeding.

REACH

In het kader van REACH, de pan-Europese regelgeving voor de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen, is Nedmag calciumchloride geregistreerd bij ECHA. Het registratienummer is 01-2119494219-28-0016. De Nedmag producten behoren niet tot de zogenaamde 'substances of very high concern.'

CaCIfeed- en CaCIfood-vloeistof en -korrels voldoen aan of overtreffen de specifieke eisen voor de veevoederindustrie en voedingsmiddelenindustrie.

Calciumchloride producten

​​​​​​Calciumchloride vloeistof van Nedmag is verkrijgbaar in bulkhoeveelheid in heldere concentraties van 16 tot 38%. Voor de verschillende producten gelden verschillende standaardconcentraties:

 • CaCItech: 33, 36 en 38%
 • CaClfeed: 36%
 • CaCI2 food: 34 en 36%.

Calciumchloride korrels van Nedmag zijn kleine bolletjes calciumchloride met minder dan 0.5% water. Onze calciumchloride korrels hebben een standaardconcentratie van 96%. De korrels zijn verkrijgbaar als:

 • 25 kg-zakken (CaCItech, CaCIfeed en CaCIfood)
 • Bigbags vanaf 1000 kg (CaCItech)

Heeft u vragen of wilt u met ons samenwerken? Wij helpen u graag!

Klantenservice
Bel +31 598 651 911
Contactformulier