Calciumchloride

Calciumchloride

Calciumchloride (CaCl₂) is één van de meest veelzijdige chemicaliën met eindeloze toepassingen. Nedmag produceert hoogwaardig calciumchloride voor technische toepassingen, diervoeder toepassingen en voedingstoepassingen.

Toepassingen van calciumchloride

Calciumchloride kent vele toepassingen. Nedmag calciumchloride food kwaliteit is geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie (o.a. kaasproductie). Andere kwaliteiten worden gebruikt in de olie- en gasindustrie, als toevoeging aan gewassen of diervoeding en voor gladheidsbestrijding.

Product beschikbaarheid

Nedmag produceert calciumchloride in vloeibare vorm en als geconcentreerde prills. Hieronder vindt u meer informatie over de producten.

Calciumchloride vloeistof

​​​​​​Calciumchloride vloeistof van Nedmag is verkrijgbaar in bulkhoeveelheid in heldere concentraties van 16 tot 38%. Voor de verschillende producten gelden verschillende standaardconcentraties:

 • CaCItech: 33, 36 en 38%
 • CaClfeed: 36%
 • CaCI2 food: 34 en 36%.
CaCl2 liquid

Calciumchloride korrels (prills)

Calciumchloride korrels van Nedmag zijn kleine bolletjes calciumchloride met minder dan 1% water. Onze calciumchloride korrels hebben een standaardconcentratie van 96%. De korrels zijn verkrijgbaar als:

 • 25 kg-zakken (CaCItech, CaCIfeed en CaCIfood)
 • Bigbags vanaf 1000 kg (CaCItech)
CaCl2 prills

Klantenservice: Neem contact met ons op

Prijs aanvraag Specificatie of msds aanvraag

Kwaliteit van onze calciumchloride

 • Voldoet aan de EU Food Additive Verordening 231/2012 (E509) norm.
 • Voldoet aan de meest recente editie van de Food Chemical Codex (FCC).
 • Slaagt voor de19 JECFA (1975) en 63 JECFA (2004) testen.

 • Gebruikt voor zowel diervoeding als plantvoeding
 • Is van minerale oorsprong en als zodanig in de EU-catalogus van voedermiddelen geregistreerd. 
 • Voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn 2002/32 inzake ongewenste stoffen in diervoeding.

In het kader van REACH, de pan-Europese regelgeving voor de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen, is Nedmag calciumchloride geregistreerd bij ECHA. Het registratienummer is 01-2119494219-28-0016. De Nedmag producten behoren niet tot de zogenaamde 'substances of very high concern.'

CaCIfeed- en CaCIfood-vloeistof en -korrels voldoen aan of overtreffen de specifieke eisen voor de veevoederindustrie en voedingsmiddelenindustrie.

Wilt u meer weten over calciumchloride? Lees over gerelateerde toepassingen via onderstaande knoppen. 

Heeft u vragen of wilt u met ons samenwerken? Wij helpen u graag!

Klantenservice
Bel +31 598 651 911
Contactformulier