Omgevingsnieuws

Zakelijk nieuws

Ontmoet ons tijdens de Food Ingredients exhibition

Nedmag neemt deel aan de 2019 editie van de Food Ingredients exhibition.

Mestverrijking met magnesium om kunstmestgebruik te verminderen en stikstofuitstoot te verkleinen

Minder kunstmest gebruiken en toch een rijke voedingsbodem door eigen verrijkte mest is een mooi streven dat past binnen de kringlooplandbouw.

Groen gas installatie feestelijk geopend door gedeputeerde Homan

Gedeputeerde Nienke Homan opent de groen gas installatie van Nedmag officieel en op feestelijke wijze. De inname van groen gas is een grote stap op weg naar een groene toekomst.