Wat speelt er in de omgeving

Zakelijk nieuws

Groen gas installatie feestelijk geopend door gedeputeerde Homan

Gedeputeerde Nienke Homan opent de groen gas installatie van Nedmag officieel en op feestelijke wijze. De inname van groen gas is een grote stap op weg naar een groene toekomst.

TIMAB MAGNESIUM & NEDMAG kondigen strategisch partnerschap aan

Magnesiumproducenten NEDMAG en TIMAB MAGNESIUM hebben een strategisch partnerschap aangekondigd voor het aanbieden van magnesiumhydroxide in rookgasreinigers.

Magnesiumchloride voor kringlooplandbouw

Bij kringlooplandbouw komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut.