U bent hier

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Geen garanties
Nedmag B.V. (hierna: Nedmag) neemt bij de samenstelling en het onderhoud van deze website steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Desondanks kan Nedmag niet garanderen dat de informatie op de website volledig, actueel of juist is. Nedmag kan ook niet garanderen dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden. Ook kan Nedmag niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op rechten van derden.

Geen aansprakelijkheid
In geen geval is Nedmag, haar bestuurders, aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, welke is ontstaan door en/of voortvloeit uit de gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Copyright en andere IE rechten
Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd en ook gelden andere intellectuele eigendomsrechten. Alle op deze site gebruikte productnamen zijn geregistreerde merknamen van Nedmag. Behoudens voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Nedmag, mag niets van deze website of uit de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in welke vorm of op welke wijze ook.

Wijzigingen
Nedmag behoudt zich het recht voor de informatie op deze website op elk moment aan te passen. Nedmag is echter niet verplicht de informatie op deze website actueel te houden. Indien u naar aanleiding van (de informatie op) deze website vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Open sitemap >>> Close sitemap >>>