Magnesiumchloride

De bischofitische magnesiumchloride (MgCI₂) van Nedmag heeft een unieke zuiverheid. Onze magnesiumchloride is zowel als vloeistof en in vaste vorm verkrijgbaar.

Magnesiumchloride maakt vanwege de hoge zuiverheid in vele toepassingen het verschil. Het dient onder andere ter ondersteuning van de gezondheid van het menselijk lichaam maar ook voor de voeding van planten en dieren. Een nieuwe toepassing is het verrijken van mest met magnesiumchloride voor het sluiten van de fosfaatkringloop, een hogere opbrengst van gewassen en een verbeterde gezondheid van het vee.

MgCl tech - MgCl feed

REACH

MgCI₂ tech en MgCI₂ feed van Nedmag zijn vrijgesteld van registratie en evaluatie, conform bijlage V van REACH (‘in de natuur voorkomende mineralen die niet chemisch gemodificeerd zijn’). Onze producten behoren niet tot de zogenaamde ‘substances of very high concern’. 

Magnesiumchloride producten

Nedmag’s magnesiumchloride-oplossing (32%) is verkrijgbaar in twee soorten:

  • PQ (Purified Quality): een doorzichtige vloeistof voor hoogwaardige toepassingen, zoals in schoonmaakmiddelen, textiel en voeding. Verkrijgbaar als MgCI₂ tech en MgCI₂ feed.
  • FQ (Fine Quality): een kleurloze tot lichtgele vloeistof. FQ is vooral geschikt voor waterbehandeling, gladheidsbestrijding, stofbestrijding en verschillende industriële toepassingen. Verkrijgbaar als MgCI₂ tech.

Magnesiumchloridevlokken zijn kleine, witte vlokken magnesiumchloride hexahydraat (MgCl₂.6H₂O) met een MgCl₂ -gehalte van 47%. Nedmag’s magnesiumchloridevlokken zijn zeer geschikt voor gebruik in oxychloridecement (sorelcement) of bij gladheids- en stofbestrijding.

Magnesiumchloridevlokken van Nedmag zijn verkrijgbaar als MgCI₂ tech en MgCI₂ feed.

Magnesiumchloridekorrels zijn kleine, witte tot transparante korrels magnesiumchloride hexahydraat (MgCl₂.6H₂O) met een MgCl₂-gehalte van 47%. Vanwege hun vorm zijn de korrels gemakkelijk te gebruiken voor gladheidsbestrijding.

Magnesiumchloridekorrels van Nedmag zijn verkrijgbaar als MgCI₂ tech.

Productspecificatie opvragen
Documenten