waterzuivering

Afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuivering omvat vaak verschillende processtappen en meerdere technologieën, onder andere afhankelijk van de herkomst van het afvalwater. Lees hieronder meer over de rol van magnesiumhydroxide en magnesiumchloride in afvalwaterzuivering.

pH neutralisatie

Magnesiumhydroxide (Mg(OH)) is een geschikt en kostenefficiënt alternatief voor natronloog (NaOH) in pH neutralisatie van zure afvalwaterstromen. Door meer alkaliniteit vergeleken met natronloog is vaak minder product nodig voor hetzelfde effect. Dit komt omdat magnesiumhydroxide twee hydroxide ionen bevat per molecuul, het dubbele van natronloog. Door dit volumevoordeel en het prijsverschil kan de overstap op magnesiumhydroxide het overwegen waard zijn. Lees hier meer over kostenefficiënt neutraliseren met magnesiumhydroxide.

Fosfaat terugwinnen of verwijderen

Het stimuleren van een circulaire economie is een belangrijk speerpunt op Europees niveau en ook Nederland wil groei realiseren op een duurzamere manier. Onderdeel van een circulaire economie is het terugwinnen van mineralen uit afvalwater, waaronder het eindige mineraal fosfaat. De Nederlandse overheid spant zich ervoor in dat fosfaat uiterlijk in 2030 volledig wordt teruggewonnen uit afvalwaterstromen. Fosfaatterugwinning kan interessant zijn als een afvalwaterstroom veel fosfaten bevat, dit is vaak het geval bij rioolwaterzuivering of industriële afvalwaterzuivering van bepaalde industrieën, zoals aardappelverwerkers.

Fosfaat kan op verschillende manieren uit afvalwater worden verwijderd. Eén van de manieren om fosfaat te verwijderen en terug te winnen is door gecontroleerde struvietvorming. Om fosfaat af te vangen als struviet is een magnesiumzout nodig; magnesiumchloride of magnesiumhydroxide. Het magnesium product bindt aan fosfaat en zet dit om in magnesiumammoniumfosfaat, oftewel struviet. De reactie vindt plaats in een struviet reactor. Door struviet in te zetten als meststof bijvoorbeeld, kan het fosfaat uit afvalwater opnieuw gebruikt worden, en is een zogenoemde fosfaatkringloop realiseerbaar.

Slib ontwateren en metalen verwijderen

Veel rioolwaterzuiveringen in Nederland gebruiken magnesiumhydroxide om gecontroleerd struviet te vormen. Doordat de pH met magnesiumhydroxide niet extreem doorschiet, is het product veilig voor microbiologie in de biologische zuiveringsstap. Als bijkomend voordeel heeft het toevoegen van magnesiumhydroxide een positief effect op slibontwatering en de kwaliteit van het slib. 

Magnesiumhydroxide is daarnaast ook te gebruiken om metalen te verwijderen uit afvalstromen middels precipitatie. Geschikte metalen hiervoor zijn koper, cadmium, chroom, nikkel, kobalt, lood en zink.

logo

💧 Kosten efficiënt
💧 Veilig in gebruik (niet-bijtend)
💧 Meer alkaliniteit vergeleken met natronloog
💧 Tragere reactietijd en een bufferwerking waardoor de pH stabieler blijft
💧 Veilig voor microbiologie in biologische zuivering
💧 Verbeterde slib ontwatering

Meer informatie

Productkennis, ondersteuning vanuit het lab/R&D en praktijkervaring vormen de basis voor de bij Nedmag aanwezige kennis over deze toepassing. Er is dan ook technische support beschikbaar voor klanten die onze magnesiumproducten gebruiken in afvalwaterzuivering.

  • In dit artikel schrijven we meer over het terugwinnen van fosfaat voor het stimuleren van een circulaire economie en onze samenwerking met het Nutrient Platform.
  • De Green Deal gesloten door de Unie van Waterschappen, STOWA en de Rijksoverheid. Een van de beoogde resultaten van de Green Deal is het stimuleren, versnellen en opschalen van de terugwinning van grondstoffen uit afvalwater.
  • Ga hier naar het Ketenakkoord Fosfaatkringloop

Klantenservice: Neem contact met ons op

Brochure aanvraag Overige vraag

Ook met ons samenwerken aan mooie en innovatieve producten?

Partnership aanvragen

Heeft u vragen of wilt u met ons samenwerken? Wij helpen u graag!

Klantenservice
Bel +31 598 651 911
Contactformulier