Leidt zoutwinning tot bodemdaling?

Bodemdaling door zoutwinning

Nedmag wint magnesiumzout met de zogeheten ‘squeeze-methode’. Deze methode zorgt ervoor dat de bodem in het gebied waar wij zout winnen gelijkmatig daalt. Bekijk de video om te zien hoe dat werkt.

Nedmag wint magnesiumzout met de zogeheten ‘squeeze-methode’: het stroperige magnesiumzout wordt door het gewicht van de bovengrond vanuit de omliggende zoutlaag naar de zoutbron geperst. Dit is te vergelijken met het uitknijpen van een tube tandpasta (de term 'squeeze' betekent dichtknijpen). Met het winnen wordt zout uit de bodem gehaald, maar er ontstaat geen holle ruimte want er blijft vloeistof, onopgelost zout en gesteente achter in de caverne. Bekijk ook de video om te zien hoe onze zoutwinning werkt.

Hoeveel daalt de bodem?

De huidige bodemdaling door zoutwinning bedraagt ongeveer 64 centimeter (medio 2023) in het centrum van het zoutwinningsgebied (zoutwinningslocatie Tripscompagnie). Jaarlijks neemt de bodemdaling ongeveer 2,5 cm toe in het centrum. Echter verplaatst de zoutwinning van Nedmag zich naar het zuidwesten, waar de nieuwe bronnen VE-5 en VE-7 zich bevinden (locatie Borgercompagnie). Daardoor neemt de snelheid van de bodemdaling in het centrum van het zoutwinningsgebied af. 

Door bodemdaling ontstaat een hellingshoek in het zoutwinningsgebied. Om een idee te geven van de hellingshoek: het gaat om het hoogteverschil tussen ongeveer vier euromunten op de middenstip van een voetbalveld en de rand van het veld bij de doelpalen.

Interactieve kaart

We hebben de bodemdaling door zoutwinning van Nedmag in kaart gebracht, volg daarvoor de knop hieronder. De kaart is aanklikbaar, zodat u kunt opvragen hoeveel bodemdaling er op een bepaald punt heeft plaatsgevonden. Onderaan deze pagina kunt u de bodemdalingskaarten downloaden als pdf-bestand.

interactieve kaart

Waterpeil daalt mee

Het waterschap reguleert dat het waterpeil meedaalt met de bodem, om gebouwschade en vernatting te voorkomen. Nedmag vergoedt alle maatregelen die het waterschap moet nemen om het waterpeil in de regio te reguleren, zoals de bouw van gemalen en stuwen.

Geen schade aan huizen en gebouwen

De kans op schade aan gebouwen als gevolg van de bodemdaling door zoutwinning is erg klein, zelfs bij een bodemdaling van 1 meter. TU Delft heeft in opdracht van de Nationaal Coordinator Groningen onderzoek gedaan naar de effecten van gestapelde mijnbouw in de provincie Groningen. Een van de conclusies van TU Delft is dat diepe bodemdaling door zoutwinning niet leidt tot schade aan gebouwen, ook niet in combinatie met andere vormen van mijnbouw. Het onderzoek is beschikbaar als download onderaan deze pagina.

Er hebben zich als gevolg van zoutwinning door Nedmag tot op heden geen aardbevingen voorgedaan, en de kans erop is zeer klein. Nedmag heeft 2 seismometers geïnstalleerd en aan het KNMI overgedragen, om in het gebied van Nedmags zoutwinning een nauwkeurige bepaling van het epicentrum mogelijk te maken. Deze staan nabij de golfbaan (langs de Nedmagweg) en op het terrein van de zweefvliegclub (in Borgercompagnie zuid).

Meet- & Regelprotocol

De voortgang van de zoutwinning qua bodemdaling, ondergrondse pekelvolumes, drukbeheersing en dakoliegebruik is te vinden in het Meet- & Regelprotocol, dat tevens dienst doet als kwartaalverslag. Dit protocol wordt in principe binnen 3 maanden na een kwartaaleinde in onze kennisbank gepubliceerd. 

Kennisbank 

Schade melden voor woningen en gebouwen

Denkt u dat de schade aan uw woning of gebouw komt door bodembeweging als gevolg van zoutwinning? En bent u particulier of heeft u een klein bedrijf? Dan kunt u deze schade melden bij de Commissie Mijnbouwschade via www.commissiemijnbouwschade.nl.  

Deze onafhankelijke commissie behandelt en beoordeelt schade aan huizen door mijnbouw, behalve schade veroorzaakt door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslagen in Norg en Grijpskerk.

Overige schademeldingen

Agrariërs, bedrijven en instellingen die schade denken te hebben als gevolg van (bodemdaling door) Nedmag’s zoutwinning, kunnen hiervan melding maken door een e-mail te sturen naar omgeving [at] nedmag.nl.

Bij klachten over hoog water, een niet goed werkende stuw of een niet goed werkend gemaal of een verstopte duiker, dient u direct met het waterschap te bellen, telefoonnummer 0900 33 66 990 (in dringende gevallen) of 0598 69 38 00 (tijdens kantooruren).

Heeft u vragen of een klacht? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!

Contact
Bel +31 598 651 911
Contactformulier

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de omgeving?

Nieuwsbrief