wat doet nedmag

Hoe wint Nedmag magnesiumzout?

Nedmag haalt op twee locaties magnesiumzout naar boven: bij Borgercompagnie en Tripscompagnie. Elke locatie heeft meerdere bronnen waaruit het magnesiumzout wordt gewonnen.

Hoe halen we magnesiumzout naar boven?

Om magnesiumzout te winnen, pompen we water in een bron. Het water gaat wel 1.500 tot 2.000 meter diep, naar de zoutlaag. Daar lost zout op in het water. De zoutoplossing die dan ontstaat, pompen we weer naar boven. Bekijk de video om te zien hoe dat werkt.

 

Hoe lang wordt een bron gebruikt?

Nedmag gebruikt jarenlang dezelfde bronnen. Pas als een bron niet meer de gewenste kwaliteit zout produceert, sluiten we een bron. Nedmag mag binnen het gebied waar er zout mag worden gewonnen uitsluitend een nieuwe zoutbron creëren wanneer het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) daarvoor een vergunning heeft verleend. En dat gaat niet zomaar. Nedmag beschrijft de methode en de gevolgen van zoutwinning in een winningsplan en dient dit plan in bij EZK. Het winningsplan wordt beoordeeld door onder meer het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Technische Commissie bodembeweging. EZK is wettelijk verplicht zich over het winningsplan te laten adviseren door betrokken provincie(s), gemeente(n) en het waterschap. Naast een goedgekeurd winningsplan is er voor de bovengrondse activiteiten een omgevingsvergunning nodig. Zowel de ontwerp instemming met het winningsplan als de ontwerp omgevingsvergunning worden door EZK ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden een zienswijze in kunnen dienen. Wanneer EZK het uiteindelijke besluit genomen heeft, kunnen belanghebbenden daartegen nog in beroep gaan bij de Raad van State.

Leidt zoutwinning tot bodemdaling?

Ja, de methode die Nedmag gebruikt, zorgt ervoor dat de bodem daalt. Omdat de bodem langzaam en gelijkmatig daalt, dalen huizen en gebouwen vrijwel verticaal mee. Dit leidt niet tot schade zolang de waterpeilen tijdig worden aangepast. Lees hier alles over bodemdaling door zoutwinning.

Kom eens bij ons kijken

Wij ontvangen regelmatig groepen voor een rondleiding. Wil jij ook meer weten over ons bedrijf en het winnen van magnesiumzout? Neem dan contact met ons op!

Bedrijfsbezoek

Heeft u vragen of een klacht? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!

Contact
Bel +31 598 651 911
Contactformulier

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de omgeving?

Nieuwsbrief