Zo gaat Nedmag om met het milieu

Wat we meten

Nedmag is een Gronings bedrijf in hart en nieren. Daarom begrijpen wij de zorgen in de regio rondom mijnbouw goed. Wij zijn ervan overtuigd dat zoutwinning veilig en verantwoord kan plaatsvinden. Onderdeel hiervan is dat we onze omgeving goed in de gaten houden. We willen weten wat de impact is van zoutwinning, zowel onder als boven de grond. Daarom passen we verschillende manieren van monitoring toe.

Bodemdaling

Door zoutwinning daalt de bodem. Deze bodemdaling meten we continu met behulp van GPS en satellietmetingen. Klik hier voor de meest recente bodemdalingskaart (augustus 2022).

Ook is er een interactieve kaart van de bodemdaling door zoutwinning van Nedmag gemaakt, volg daarvoor de knop hieronder. De kaart is aanklikbaar, zodat u kunt opvragen hoeveel bodemdaling er op een bepaald punt heeft plaatsgevonden.

Interactieve kaart

Waterpeil en kwaliteit

Oppervlaktewater

Het waterschap reguleert dat het waterpeil meedaalt met de bodem. Nedmag vergoedt alle maatregelen die het waterschap moet nemen om het waterpeil in de regio te reguleren, zoals de bouw van gemalen en stuwen.

Grondwater

Ook het grondwaterpeil wordt gemonitord. Om dit zorgvuldig te doen is in 2011 het bestaande netwerk van peilbuizen uitgebreid. Inmiddels zijn er meer dan 20 peilbuizen om het niveau van het grondwater op en rond de locatie Tripscompagnie te monitoren. Daarnaast meten we de kwaliteit van het grondwater in de omgeving van de locatie Tripscompagnie. Er zijn tot op heden geen verontreinigingen gemeten. 

Klik hier voor een overzicht van de peilbuizen in het zoutwinningsgebied. 

Geluidsmetingen

Op de zoutwinningslocaties Borgercompagnie en Tripscompagnie zijn geluidsmeters geplaatst die continu het geluid van onze werkzaamheden meet. Mocht het geluid de wettelijke geluidsnorm overschrijden dan kunnen we hier meteen actie op nemen. Zo willen we geluidsoverlast voorkomen. 

Bodemtrillingen

Onderzoek toont aan dat de zoutwinning van Nedmag geen aardbevingen kan veroorzaken. Dat onderzoek willen we onderbouwen met meetgegevens. Daarom hebben we in maart 2019 een geofoon laten plaatsen bij onze zoutwinningslocatie Tripscompagnie. In juni 2022 is er een tweede geofoon geplaatst in de buurt van de Noord Nederlandse Zweefvliegclub. Een geofoon is een sensor voor het meten van bodemtrillingen. Het KNMI beheert de data die de geofoons genereren (zie link hieronder). Tot op heden is er nog geen seismiciteit naar aanleiding van Nedmag's zoutwinning gemeten. 

In het kader van een proef van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met tiltmeters, is een tiltmeter geplaatst in het zoutwinningsgebied. De resultaten van deze proef zullen door de NCG worden gepubliceerd.

WEBSITE KNMI

Bouwkundige opnames

In 2002 zijn bouwkundige opnames uitgevoerd bij 356 woningen in Borgercompagnie, Tripscompagnie en Veendam. Deze bouwkundige opnames geven een beeld van de bouwkundige staat van de woningen op het moment dat er nog nauwelijks sprake was van bodemdaling door zoutwinning. Klik hier voor een overzicht van de bouwkundige opnames die zijn uitgevoerd in 2002-2003.

Kortom,

Veiligheid is met stip op één onze belangrijkste kernwaarde, daarom zijn we er iedere dag mee bezig. Hoe we dat doen? Dat zie je in deze video. 

 

Heeft u vragen of een klacht? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!

Contact
Bel +31 598 651 911
Contactformulier

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de omgeving?

Nieuwsbrief