nedmag panorama

Onze aandeelhouders

Nedmag heeft twee aandeelhouders: Lhoist en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM).

Lhoist

De Lhoist Group is een wereldwijd producent en verkoper van kalk, gebluste kalk en dolomiet, en technische kalkapplicaties. Het hoofdkantoor van dit familiebedrijf staat in België. Lhoist heeft wereldwijd zo’n 6.000 werknemers.

lhoist

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)

De NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, stimuleert bedrijvigheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland (de provincies Groningen, Friesland en Drenthe). De NOM verstrekt risicodragende financiering (aandelenkapitaal en achtergestelde leningen), biedt begeleiding bij locatiekeuze, bevordert investeringen in Noord-Nederland en initieert projecten die de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven vergroten. Het accent ligt hierbij op innovatieve ondernemingen met een regio-overschrijdende uitstraling. NOM is opgericht in 1976 als een private onderneming (NV) met vier publieke aandeelhouders: het Ministerie van Economische Zaken (50%) en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe (gezamenlijk 50%).

nom logo