Overlast melden

Wij willen niet dat het woongenot van omwonenden onder de bedrijfsactiviteiten lijdt. In het geval van een klacht worden waar mogelijk snel maatregelen genomen. Neem hiervoor contact op met één van onderstaande telefoonnummers, afhankelijk van waar u woont.

Zoutwinningslocaties Tripscompagnie en Borgercompagnie

Nedmag wint magnesiumzout in Tripscompagnie en Borgercompagnie. Woont u in deze omgeving en heeft u een klacht over bijvoorbeeld geluid? U kunt dan 24 uur per dag, 7 dagen in de week contact opnemen met de controlekamer: 0598 651 390. Of stuur een mail naar omgeving [at] nedmag.nl. Ga via de knop hieronder naar het contactformulier.

Ik heb een klacht

Productielocatie Billitonweg Veendam

Nedmag verwerkt het magnesiumzout tot andere producten op de productielocatie aan de Billitonweg in Veendam. Woont u in deze omgeving en heeft u een klacht over bijvoorbeeld geluid? U kunt dan 24 uur per dag, 7 dagen in de week contact opnemen met de controlekamer: 06 537 024 67. Of stuur een mail naar omgeving [at] nedmag.nl. Ga via de knop hieronder naar het contactformulier.

Ik heb een klacht

Schade melden

De kans op schade aan gebouwen als direct gevolg van de bodemdaling door zoutwinning is erg klein, zelfs bij een bodemdaling van 1 meter. Meerdere studies en onderzoeken tonen aan dat zoutwinning geen schade aan huizen of gebouwen veroorzaakt.

In individuele gevallen kan alleen een bouwkundige inspectie op maat uitsluitsel geven over de meest waarschijnlijke oorzaak van schade. De werkwijze bij schademeldingen is vastgelegd in een schadeprotocol (samenvatting). Indien u denkt schade aan uw woning te hebben ten gevolge van de zoutwinning door Nedmag, kunt u dit bij ons melden. In de zomer van 2020 verandert de werkwijze bij schademeldingen. Dan kunt u terecht bij een landelijk loket.

Schade melden