U bent hier

Corporate Responsibility

Nedmag onderscheidt vier deelgebieden van corporate responsiblity:

Omgeving: Nedmag voelt zich nauw verbonden met de regio waar het bedrijf gevestigd is en hecht waarde aan een goede relatie, in open communicatie, met omwonenden en overheid.

Medewerkers: Nedmag is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving waarin medewerkers duurzaam inzetbaar kunnen zijn.  We leren van incidenten door deze bedrijfsbreed te bespreken en werken met veiligheids kwartaalthema's.

Milieu: Nedmag ziet het als haar plicht zorgvuldig om te gaan met natuurlijke bronnen en heeft doelstellingen om energieverbruik (en daarmee CO2 uitstoot) te verminderen.

Markt: Nedmag levert hoogwaardige producten en zet sterk in op innovatie. We werken nauw samen met klanten en leveranciers en ontwikkelen duurzame toepassingen.

Nedmag is gecertificeerd voor de internationale normen ISO 9001, ISO 22000, GMP+ en ISO 14001.

Open sitemap >>> Close sitemap >>>