Fosfaatkringloop

Het sluiten van de fosfaatkringloop

Fosfaat is van levensbelang voor de wereldwijde voedselproductie. Zonder fosfaat geen kunstmest en dus geen voedsel. Echter is fosfaat net als olie en aardgas een eindige grondstof. Daarom zet Nedmag, in samenwerking met het Nutrient Platform, zich in voor de recycling van fosfaat. Ons product magnesiumhydroxide speelt hierbij een belangrijke rol.

De beschikbaarheid van fosfaat komt in het gedrang doordat de fosfaatmijnen geconcentreerd zijn in slechts een handvol landen. Europa is voor fosfaat vrijwel volledig afhankelijk van landen buiten Europa (met name Marokko). Naast het feit dat fosfaat een eindige grondstof is, komt daar de zorg om het milieu bij. Nederland heeft vanwege de grote hoeveelheid fosfaat in reststromen last van eutrofiëring (sterke algenbloei) in verschillende wateren. Hoog tijd om slimmer om te gaan met fosfaat.

Het Nutrient Platform

Het Nutrient Platform is een netwerkorganisatie van 35 bedrijven, kennisinstellingen en ministeries met één doel: het sluiten van nutriëntenkringlopen. Door zich in te zetten voor de recycling van fosfaat en andere nutriënten draagt het Nutrient Platform bij aan het veranderen van een wegwerpeconomie in een circulaire economie. Grondstoffen belanden dan na gebruik niet meer als afval in het milieu, maar worden hergebruikt. Nedmag is sinds 2013 lid van het Nutrient Platform. Wij hebben als ambitie zoveel mogelijk bij te dragen aan kennisontwikkeling met betrekking tot het terugwinnen van fosfaat uit afvalwaterstromen.

 

Logo Nutrient Platform
Voor meer informatie kijk op de website van het Nutrient Platform.

Fosfaat terugwinnen met magnesiumhydroxide

Nedmag werkt samen met verschillende rioolwaterzuiveringen om fosfaat terug te winnen uit afvalwater. Dit is mogelijk met behulp van magnesiumhydroxide. Magnesiumhydroxide reageert onder de juiste condities met fosfaat, waardoor er gecontroleerd struviet wordt gevormd. Struviet kan vervolgens als meststof worden gebruikt. Het neutraliserend vermogen van magnesiumhydroxide beperkt daarnaast ook nog de geuroverlast van rioolwater en het is, in tegenstelling tot andere alkali, veilig in gebruik en veilig voor het milieu.

 Lees op deze pagina meer over het terugwinnen van fosfaat uit afvalwater.

Heeft u vragen of wilt u met ons samenwerken? Wij helpen u graag!

Klantenservice
Bel +31 598 651 911
Contactformulier