Gladheidsbestrijding

Calciumchloride en magnesiumchloride zijn zeer effectieve dooimiddelen. In binnen- en buitenland leveren de producten van Nedmag een bijdrage aan veilig verkeer in de winter. Door de grote productiehoeveelheid van magnesium- en calciumchloride, wordt een groot deel van Europa voorzien door Nedmag. Onder meer Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Scandinavië, Groot-Brittannië, maar ook de VS, Rusland en Canada.

In Europa worden vloeibare calciumchloride en magnesiumchloride vooral gebruikt om regulier wegenzout (NaCl) vochtig te maken. Hierdoor blijft het zout beter aan de weg plakken, wat zorgt voor een snelle dooiwerking en het voorkomt dat het zout in de berm beland door rijwind van passerende auto’s.

CaCl tech - MgCl tech

In Noord Amerika en Rusland worden calcium- en magnesiumchloride zowel vloeibaar als in de vaste vorm gebruikt, omdat bij lagere temperaturen en hardnekkige ijsafzettingen de werking van gewoon zout niet meer toereikend is. Magnesium- en calciumchloride hebben een betere dooiwerking bij lagere temperaturen.

Daarnaast verminderen magnesium- en calciumchloride schade aan het milieu. Zo is men in Moskou enkele jaren geleden overgestapt op het strooien van calciumchloride en magnesiumchloride, omdat de enorme hoeveelheid natriumchloride die werd gestrooid te veel schade aan de bomen aanrichtte.

Voordelen

  • Het kan nauwkeurig gedoseerd worden.
  • Het zout kleeft beter aan het wegdek waardoor er geen kans is op verwaaiing.
  • Het geeft een langere dooiwerking omdat het zout langer op het wegdek ligt en niet opdroogt.
  • Door effectievere werking levert het een besparing op wegenzout op, soms zelfs tot 50%.
  • Het is milieuvriendelijker door verminderde zoutbelasting.

Contact winterservice +31 598 651 455 (24/7)