MSG

Rookgasreiniging op schepen

Rookgasreinigers voor schepen, ook wel rookgas-reinigingssystemen of scrubbers genoemd, wassen zwaveloxiden uit de uitlaatgassen van zware brandstoffen. MH53S Mare is een geschikt product om in de scrubber aan boord te gebruiken. Het product is vergeleken met traditionele alternatieven niet schadelijk of bijtend, niet corrosief en daardoor veilig in gebruik.

MH53S Mare voor rookgasreiniging op schepen

Per 1 januari 2020 is de regelgeving voor uitstoot van Zwaveloxiden (SOx) aangescherpt. Scheepsbrandstoffen mogen maximaal 0.10% zwavel (voorheen 1%)  bevatten. Deze regelgeving is ingevoerd om de zwaveldioxideconcentraties in de lucht aanzienlijk te verminderen.

Technische mogelijkheden

Er bestaan een aantal opties om te voldoen aan de nieuwe regelgeving, namelijk; het varen op laagzwavelig Marine Diesel Oil (MDO), varen op LNG of het installeren van een scrubber om de zwavel af te vangen. Naar schatting zal 6% van de zeeschepen scrubbers gebruiken tegen het einde van 2020 [1].

Type scrubbers

Ook voor het gebruiken van scrubbers zijn meerdere opties. De zogenoemde 'natte' systemen worden veel gebruikt om de gassen te reinigen. Binnen deze categorie vallen twee soorten scrubbers die een base nodig hebben om SOx te verwijderen, dit zijn de Closed-loop scrubbers en Hybrid scrubbers. Onderstaande afbeelding weergeeft versimpelt hoe het closed-loop systeem met MH53S eruit ziet. 

Scrubber MH53S

Het veilige alternatief

MH53S Mare is het veilige alternatief omdat het vergeleken met traditionele producten niet schadelijk of bijtend is, en daardoor veilig in gebruik. Ook is 30% minder product nodig vergeleken met natronloog, wat het effectiever maakt in gebruik en opslag. MH53S Mare heeft zijn werking in de praktijk geruime tijd bewezen. Daarnaast heeft productontwikkeling gezorgd dat MH53S gemakkelijk is in gebruik. Om wereldwijde distributie mogelijk te maken werkt Nedmag samen met Timab Magnesium. 

Wilt u meer weten over het gebruik van MH53S Mare, neem dan contact op. 

Service contact:
Henk van den Berg
h.vandenberg [at] nedmag.nl

Of via Timab Magnesium:
Ga naar website Timab

[1] Bron: ING

Ook met ons samenwerken aan mooie en innovatieve producten?

Partnership aanvragen

Heeft u vragen of wilt u met ons samenwerken? Wij helpen u graag!

Klantenservice
Bel +31 598 651 911
Contactformulier