Rookgasreiniging op schepen

Zeeschepen stoten grote hoeveelheden zwaveloxiden uit door het stoken van zware brandstoffen. Er zijn een aantal manieren om dit terug te dringen. Eén van deze manieren is het gebruiken van rookgasreinigers op schepen, oftewel scrubbers. Magnesiumhydroxide is een veilig en efficiënt product voor rookgasreinigers op schepen.

Milieuwetgeving voor scheepsbrandstof

Op 1 januari 2015 zijn de regels veranderd aangaande de uitstoot van zwaveloxiden (SOx) in zogeheten Sulphur Emission Control Areas (SECA’s). Deze gebieden bestaan uit de Baltische Zee, de Noordzee, Noord Amerika en het Caribische gebied van de Verenigde Staten. Vanaf 1 januari 2020 moeten ook de gebieden buiten de SECA’s aan nieuwe regelgeving voldoen. De regel is dat scheepsbrandstoffen maximaal 0.10% zwavel (voorheen 1%) mogen bevatten. Deze regelgeving is ingevoerd om de zwaveldioxideconcentraties in de lucht aanzienlijk te verminderen.

Aanpak

Voor het naleven van de nieuwe wetgeving kan de scheepvaartindustrie gebruik maken van een primaire en secundaire aanpak. Een primaire aanpak is het aanpassen van de brandstof, een secundaire aanpak is het reinigen van uitlaatgassen. Het product MH53S MARE, een magnesiumhydroxide van Nedmag, maakt de secundaire aanpak mogelijk.

Mg(OH)₂ in de praktijk

Het rookgas van schepen kan effectief gereinigd worden door het in een scrubber te laten reageren met Mg(OH)₂. Bij deze emissiereductiemethode is het van belang om de magnesiumhydroxide nauwkeurig te doseren. Het stabiele product zorgt ervoor dat altijd binnen deze nauwe grenzen gewerkt kan worden. Een alternatief is het gebruiken van natronloog. Natronloog is een bijtende stof, waardoor extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Het voornaamste voordeel van Mg(OH)₂ is dat het product ongevaarlijk is. Dit maakt het mogelijk om veilig en efficiënt te werken op schepen.

  • Gewaarborgde veiligheid
  • Stabiel product
  • Ondersteuning mogelijk vanuit Nedmag en partner Timab

Scrubber MH53S