magnesium

Zo gaat Nedmag om met het milieu

Bij mijnbouw denk je misschien niet meteen aan duurzaamheid. Toch kunnen wij onze producten duurzaam noemen. Ons magnesiumzout is van bijzonder hoge kwaliteit en zuiverheid en het is veilig in gebruik. Van waterzuivering tot mestverrijking: magnesiumzout maakt het verschil. Ook zet Nedmag vol in op de energietransitie. Onze ambitie: in 2035 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Magnesiumzout als milieuvriendelijk alternatief

Magnesiumzout wordt steeds vaker ingezet als milieuvriendelijk alternatief. Dat geldt onder andere voor de volgende toepassingen:

  • Pulp bleken voor het maken van papier. Magnesiumhydroxide bleekt houtpulp op milieuvriendelijke wijze zodat het een witte kleur krijgt. In de papierindustrie vervangt het bijtende chemicaliën zoals natronloog.
  • Het reinigen van rookgassen. Zowel in fabrieken als op grote marineschepen functioneert magnesiumhydroxide als rookgasreiniger. Het product beperkt de uitstoot dat in het milieu terecht komt. Goed voor het klimaat!
  • Het zuiveren van afvalwater. Ons product magnesiumhydroxide is in staat om belangrijke mineralen die dreigen op te raken (zoals fosfaat) terug te winnen uit afvalwater. Zo bevordert het een circulaire economie.
  • Het verminderen van stikstofuitstoot en gebruik van kunstmest. Toevoeging van magnesiumzout aan mest heeft een positief effect op de kringloop van een boerderij. Het is goed voor de planten en voor het welzijn van de dieren. 

Nedmag verduurzaamt

Bij mijnbouw en industrie horen strenge milieuregels. Het spreekt voor zich dat Nedmag zich hieraan houdt. Maar we doen meer dan dat. De afgelopen jaren hebben we al verschillende maatregelen genomen:

  • We hebben onze productieprocessen geoptimaliseerd, waardoor er jaarlijks 1 miljoen m3 minder zout restwater wordt afgevoerd naar de Eems-Dollard.
  • We gebruiken minder gas en stoten minder CO2 uit.
  • We hebben filtersystemen geplaatst, waardoor minder stof in de buitenlucht vrijkomt.

Energietransitie: groen gas 

Sinds juni 2019 nemen we groen gas in. Deze inname verlaagt het aardgasverbruik met 10-15%. Een belangrijke stap in de energietransitie van Nedmag. De komende jaren plannen we de groen gas te verhogen tot 40%!

groengas

Onze ambitie

In 2035 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen: dat is ons doel. Daarom onderzoeken we verschillende mogelijkheden om meer duurzame energiebronnen in te zetten, zoals zonnepanelen, windenergie en waterstof.

 

Heeft u vragen of een klacht? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!

Contact
Bel +31 598 651 911
Contactformulier

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de omgeving?

Nieuwsbrief