waterstof

Energietransitie: pionieren met waterstof

In 2035 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen: dat is ons doel. Om dat doel te bereiken is Nedmag voornemens waterstof in te zetten als brandstof. Dat gaat niet zomaar, het vergt veel kennis en wat lef om te pionieren op dit gebied. Daarom werken we samen met partners om meer te leren over waterstof en hoe we dat kunnen inzetten in onze processen. Begin 2023 verwachten we dat één van onze installaties kan draaien op waterstof. Zo werken we SAMEN aan een groene toekomst.

Waterstof: de groene brandstof

Bij de verbranding van aardgas ontstaat er CO2. Als waterstof verbrandt, ontstaat er alleen waterdamp. Dit maakt waterstof een uitstekende (potentiële) milieuvriendelijke brandstof. Daarnaast kan waterstof ‘groen’ worden geproduceerd. Hoog tijd om te verkennen wat waterstof voor Nedmag kan betekenen!

waterstof maken

Proef: waterstof bij Nedmag

Tot nu toe wordt waterstof nauwelijks gebruikt als (primaire) brandstof. Wel wordt het toegevoegd aan andere verbrandingsprocessen, dat is vaak goed mogelijk zonder grote aanpassingen te hoeven doen aan installaties en processen.

Nedmag gaat in 2021 een unieke pilot uitvoeren, die onderdeel is van een groter tweejarig internationaal onderzoeksproject. We gaan een verbrandingsproces ontwikkelen op industriële schaal, waarbij op elk moment aardgas en waterstof in iedere gewenste verhouding kan worden verbrand. De betrouwbaarheid en capaciteit van de installatie blijven hetzelfde en ook de stikstofuitstoot (NOx) blijft binnen de norm.

Op dit moment worden alle voorbereidende werkzaamheden getroffen. Dan volgt het bouwen van een proefopstelling en het verder optimaliseren van de installatie. Eind 2021 verwachten we dat de praktijktesten geslaagd zijn; de installatie kan dan draaien op waterstof!

Samen met partners

Het geschikt maken van een installatie voor het verbranden van waterstof kunnen we niet alleen. We hebben andere innovatieve partijen gevonden die samen met ons investeren in een duurzame toekomst. Onze partners zijn: DNV GL, Monarch, Weishaupt en Tempco/Lamtec. Daarnaast kunnen we op termijn waterstof afnemen van EnergyStock en ook zij stellen hun opgedane kennis met waterstof(installaties) ter beschikking.

Procestechnoloog: pionieren is het leukste wat er is, zeker als je dit samen kunt doen met andere partijen die er net zo over denken. Dat het een ‘extreem groen’ project betreft is de kers op de taart.”

Het resultaat: regionale transitie

Met de afronding van dit project zijn we in staat om meer dan de helft van het aardgas dat nodig is op de locatie Tripscompagnie te vervangen door waterstof. En ook andere industrieën in Midden- en Oost-Groningen kunnen hier in de toekomst van profiteren. Nedmag beschikt namelijk over een eigen gasleiding vanaf het hoofdtransport netwerk. Deze leiding is een goede kanshebber om onderdeel te worden van het groene waterstofnetwerk van Gasunie. Door middel van aftakkingen kunnen ook andere industrieën in de regio van dit netwerk gebruik maken. Zo willen we de provincie Groningen voorloper op het gebied van duurzame energie maken.

Er zijn nog wel hobbels te nemen. Groene waterstof is nu nog te duur en niet in zulke grote hoeveelheden beschikbaar. Echter gaan we deze ontwikkelingen niet afwachten, want in 2030 moet de CO2-uitstoot met bijna 50% omlaag. Daarom heeft Nedmag een energietransitie plan op weg naar 2035:

energietransitie
Nedmag's energietransitie 2019-2035

 

Heeft u vragen of wilt u met ons samenwerken? Wij helpen u graag!

Klantenservice
Bel +31 598 651 911
Contactformulier