wat doet nedmag

Zoutwinningslocatie Borgercompagnie

In november 2018 heeft Nedmag een gewijzigd winningsplan ingediend. Het winningsplan 2018 beschrijft de voorgenomen zoutwinning van de bestaande locaties Tripscompagnie en Borgercompagnie. Nedmag is van plan om vier zoutbronnen op de locatie Borgercompagnie te realiseren en de locatie te renoveren.

Wat staat er in het Winningsplan 2018?

In november 2018 heeft Nedmag een gewijzigd winningsplan ingediend. Het winningsplan 2018 beschrijft de voorgenomen zoutwinning van de bestaande locaties Tripscompagnie en Borgercompagnie. Specifiek gaat het hierbij om het afbouwen van het zoutveld Tripscompagnie en het realiseren van vier nieuwe bronnen vanaf de locatie Borgercompagnie. De afgelopen jaren zijn er belangrijke nieuwe inzichten opgedaan. Deze zijn in het winningsplan vertaald naar de volgende maatregelen:

  • Nieuwe cavernes hebben een veel dikker zoutdak
  • Cavernes blijven veel kleiner
  • Nieuw beleid ten aanzien van drukken in cavernes
  • Voorafgaand aan afsluiten winningsputten worden cavernes afgelaten

Samenvatting winningsplan

De locatie krijgt een opknapbeurt

  • Voorbereidende werkzaamheden waarvoor geen vergunning nodig is, zijn ondertussen uitgevoerd. Het gaat hierbij om de eerste fase van de sanering van het terrein en de aanleg van een stroomkabel tussen de locaties Tripscompagnie en Borgercompagnie. Deze kabel maakt het mogelijk om de productie van geluid tijdens de diepboringen zo beperkt mogelijk te houden.
  • We brengen voorzieningen aan die nodig zijn om het zout te kunnen winnen. Het gaat hierbij onder meer om  stalen ‘kerstbomen’ zoals die nu ook al op de locatie te zien zijn, en om technische voorzieningen die in een gebouw geplaatst worden.
  • De locatie krijgt een opknapbeurt: we gaan de beveiligingscamera’s  vervangen, waardoor de verlichting ’s nachts uit kan. Het bestaande gebouw wordt gesloopt, de opslagtank wordt geschilderd, het asfalt wordt gerepareerd en het hekwerk wordt vervangen. De locatie wordt beter in het landschap ingepast. Bewoners hebben meegedacht over de landschappelijke inpassing van de locatie. Onderstaand ontwerp is hieruit voortgekomen.

Ontwerp locatie Borgercompagnie

Informatievoorziening

Omwonenden zijn op de hoogte gehouden via brieven en informatiebijeenkomsten. Het ingediende winningsplan ligt ter beoordeling bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ga naar het nieuwsoverzicht voor actuele berichtgeving over het ingediende winningsplan.

Contact

Heeft u vragen of een klacht? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!

Contact
Bel +31 598 651 911
Contactformulier

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de omgeving?

Nieuwsbrief