Zoutwinningslocatie Borgercompagnie

Nedmag is van plan om twee zoutbronnen op de locatie Borgercompagnie te realiseren en de locatie te renoveren. Met de aanleg van deze bronnen worden bestaande bronnen vervangen. De zoutwinningscapaciteit wordt niet uitgebreid. De locatie Borgercompagnie blijft een onbemande locatie. De eerste zichtbare voorbereidende werkzaamheden zijn eind 2017 gestart. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

Ontwerp locatie Borgercompagnie

Ontwerp locatie Borgercompagnie

Wat zijn de plannen?

 • We gaan twee zoutbronnen aanleggen met behulp van een mobiele boorinstallatie.
 • We brengen voorzieningen aan die nodig zijn om het zout te kunnen winnen. Het gaat hierbij onder meer om  stalen ‘kerstbomen’ zoals die nu ook al op de locatie te zien zijn, en om technische voorzieningen die in een gebouw geplaatst worden.
 • De locatie krijgt een opknapbeurt: we gaan de beveiligingscamera’s  vervangen, waardoor de verlichting ’s nachts uit kan. Het bestaande gebouw wordt gesloopt, de opslagtank wordt geschilderd, het asfalt wordt gerepareerd en het hekwerk wordt vervangen. De locatie wordt beter in het landschap ingepast.

Wat is er al gebeurd?

 • De benodigde vergunningaanvragen zijn ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en zijn in procedure.
 • Voorbereidende werkzaamheden waarvoor geen vergunning nodig is, zijn ondertussen uitgevoerd. Het gaat hierbij om de eerste fase van de sanering van het terrein en de aanleg van een stroomkabel tussen de locaties Tripscompagnie en Borgercompagnie. Deze kabel maakt het mogelijk om de productie van geluid tijdens de diepboringen zo beperkt mogelijk te houden.
 • Omwonenden van de locatie zijn telkens via brieven geïnformeerd over de stand van zaken. In oktober 2017 was er een goed bezochte inloopbijeenkomst voor de inwoners van Borgercompagnie. Tijdens deze bijeenkomst konden zij onder meer hun mening geven over de landschappelijke inpassing van de locatie en over te nemen verkeersmaatregelen.

Hoe zit het met de vergunningen?

 • Zowel de bestaande als de nieuw aan te leggen  bronnen op de Nedmag zoutwinningslocatie Borgercompagnie vallen binnen de winningsvergunning  (concessie) "Veendam".
 • Het aanleggen van twee bronnen is opgenomen in het  Nedmag Winningsplan 2013.
 • Nedmag beschikt over een omgevingsvergunning voor  de locaties Borgercompagnie en Tripscompagnie.
 • Voor een aantal aan te brengen veranderingen aan de bovengrondse installatie van de locatie Borgercompagnie is een aanvullende omgevingsvergunning nodig.
 • Voor het uitvoeren van de twee diepboringen is een separate omgevingsvergunning nodig. Dit is een vergunning voor activiteiten met een tijdelijk karakter.

Hoe ziet de verdere planning eruit?

De verdere werkzaamheden op de locatie kunnen pas van start gaan als de benodigde vergunningen definitief van kracht zijn geworden. De volgorde van de werkzaamheden staat wel vast:

1. Asfalteren van een deel van het terrein, plaatsen van het gebouw, voorbereiden boringen

2. Realisatie van twee zoutbronnen door middel van diepboringen

3. Overige bouwwerkzaamheden

4. Slopen van het huidige gebouw, afronden sanering.

Informatievoorziening en afstemming

Nedmag blijft omwonenden tijdens de loop van het project via brieven op de hoogte houden van de stand van zaken. Binnenkort organiseert Nedmag opnieuw een inloopbijeenkomst. Voorafgaand aan de boringen is er een informatieavond voor een kijkje achter de schermen van een diepboring. En tijdens de uitvoering van de boringen is er een open dag met een bezoek aan de boortoren.

Mocht u na afloop van dit overzicht nog vragen hebben, neem dan contact op door te mailen naar omgeving@nedmag.nl. Daarnaast vindt u op de Facebookpagina “Nedmag locatie Borgercompagnie” alle updates omtrent de zoutwinningslocatie Borgercompagnie.

Contactformulier

Heeft u vragen of een klacht? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!

Contact
Bel +31 598 651 911
Contactformulier

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de omgeving?

Nieuwsbrief