wat doet nedmag

Zoutwinningslocatie Borgercompagnie

De vergunningen voor de uitbreiding en renovatie van de zoutwinningslocatie Borgercompagnie zijn op 26 november 2021 van kracht geworden. Sinds 8 december 2021 zijn we gestart met grond- en bouwwerkzaamheden. Op deze pagina leest u over de huidige stand van zaken.

Winningsplan 2018

In november 2018 heeft Nedmag een gewijzigd winningsplan ingediend (klik hier voor een samenvatting). Het winningsplan 2018 beschrijft de voorgenomen zoutwinning van de bestaande locaties Tripscompagnie en Borgercompagnie. Specifiek gaat het hierbij om het afbouwen van het zoutveld Tripscompagnie en het realiseren van vier nieuwe bronnen vanaf de locatie Borgercompagnie.

Actuele werkzaamheden

Om iedereen op de hoogte te houden van de werkzaamheden, maken we periodiek beelden van de locatie in Borgercompagnie. De video hieronder is gemaakt op 28 juni 2022.

De locatie krijgt een opknapbeurt

 • Voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. Het gaat hierbij om de eerste fase van de sanering van het terrein en de aanleg van een stroomkabel tussen de locaties Tripscompagnie en Borgercompagnie. Deze kabel maakt het mogelijk om de productie van geluid tijdens de diepboringen zo beperkt mogelijk te houden.
 • We brengen voorzieningen aan die nodig zijn om het zout te kunnen winnen. Het gaat hierbij onder meer om  stalen ‘kerstbomen’ zoals die nu ook al op de locatie te zien zijn, en om technische voorzieningen die in een gebouw geplaatst worden.
 • De locatie krijgt een opknapbeurt: we gaan de beveiligingscamera’s vervangen, waardoor de verlichting ’s nachts uit kan. Het bestaande gebouw wordt gesloopt, de opslagtank wordt geschilderd, het asfalt wordt gerepareerd en het hekwerk wordt vervangen. De locatie wordt beter in het landschap ingepast. Bewoners hebben meegedacht over de landschappelijke inpassing van de locatie. Onderstaand ontwerp is hieruit voortgekomen.

Ontwerp locatie Borgercompagnie

Planning werkzaamheden 

Onderstaande planning is onder voorbehoud. In de derde kolom staat beschreven wat omwonenden van de werkzaamheden kunnen verwachten qua geluid. 

MaandWerkzaamheden

Wat merkt u ervan?

Maart• Asfalteren
• Civiele infrastructuur
aanleggen
• Aanvang realisatie gebouw
• Geluidsscherm plaatsen
Geluid bouwwerkzaamheden
April• Infrastructuur aanleggen
• Gebouw realiseren
• Aanvoer en opbouw boortoren
• Start eerste boring (VE-5)
Geluid bouwwerkzaamheden &
boringen
Mei• Infrastructuur aanleggen
• Gebouw realiseren
• Boren (VE-5)
Geluid bouwwerkzaamheden &
boringen
Juni• Infrastructuur aanleggen
• Gebouw realiseren
• Boren (VE-5)
Geluid bouwwerkzaamheden &
boringen
Juli• Infrastructuur aanleggen
• Boren (VE-6)
Geluid boringen
Augustus• Infrastructuur aanleggen
• Boren (VE-6)
• Afbouw en afvoer boortoren
• Geluidsscherm verwijderen
Geluid boringen
September• Start ontwikkelen van de
bronnen
 
Oktober• Sloop bestaande gebouw
• Bodemsanering
• Hek plaatsen om de locatie
Geluid
graafmachines
November• BodemsaneringGeluid
graafmachines

Maatregelen om overlast te beperken

 • Er is een 10 meter hoog geluidsscherm geplaatst om het boortorengeluid in Borgercompagnie te verminderen. Dit scherm is tijdelijk: zodra de boringen zijn afgelopen dan wordt het scherm verwijderd. De gele lijn op de afbeelding hieronder geeft de positie van het geluidsscherm aan.
 • Er is een stroomkabel aangelegd van de winningslocatie Tripscompagnie naar Borgercompagnie, zodat er elektrisch kan worden geboord in plaats van - zoals in het verleden - gebruik te maken van dieselgeneratoren.
 • Boren onder de grond zelf veroorzaakt geen geluid, bromtoon of trillingen.
 • Het nieuwe gebouw wordt voorzien van zeer goede geluidsisolatie.
 • We monitoren het geluid continu met behulp van een geluidsmeter. Voor klachten zijn we 24/7 bereikbaar, waar mogelijk nemen we meteen actie.

geluidsscherm

 • De boringen vinden dag en nacht plaats, om veilig te kunnen werken is het belangrijk dat de locatie goed verlicht is. Het geluidsscherm reduceert ook de uitstraling van licht richting Borgercompagnie.
 • Bij de renovatie van de locatie worden onder andere nieuwe camera's geplaatst zodat de verlichting op de locatie 's nachts uit kan (zodra de werkzaamheden voorbij zijn).

 • De nieuwe ontsluitingsweg is in gebruik, waardoor er in principe geen zwaar verkeer meer door Borgercompagnie zal rijden.
 • Op momenten met veel verkeer zullen er verkeersregelaars worden ingezet.

Neem 24 uur per dag, 7 dagen in de week contact op met de controlekamer: 0598 651 390. Is het niet dringend? Stuur dan een mail naar omgeving [at] nedmag.nl 

Info & contact: Ga naar nieuws of stel uw vraag

Omgevingsnieuws Contact

Heeft u vragen of een klacht? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!

Contact
Bel +31 598 651 911
Contactformulier

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de omgeving?

Nieuwsbrief