Veelgestelde vragen

Omgeving

 1. Ja, dat kan! Wij hebben een speciaal omgevingsfonds waarbij we ons op vier pijlers richten: sport, educatie, cultuur en leefbaarheid. Met het sponsoren van lokale verenigingen en intiatieven willen wij bijdragen aan deze mooie regio. Wij staan altijd open voor nieuwe sponsor mogelijkheden. Dien hiervoor een sponsoraanvraag in via de contactpagina.  In de aanvraag dient een omschrijving te staan van de activiteit, plaats en datum en indien mogelijk een budgetoverzicht. Een interne commissie beoordeelt de aanvragen.

 2. Nedmag is met 150 medewerkers een grote werkgever in Veendam. Daarnaast creëert Nedmag ongeveer 700 banen in Noord-Nederland. Ook is het inkoopbeleid afgestemd om diensten en technische materialen in Noord-Nederland in te kopen. We delen tijdens bedrijfsbezoeken onze kennis met ondernemers uit de regio en kijken naar mogelijkheden om samen te werken. Daarnaast steunen we met het omgevingsfonds diverse verenigingen, festivals en andere initiatieven. 

 3. Ja, Nedmag wint als enige magnesiumzout in Groningen bij Veendam. De diepe bodem onder de regio Veendam was 250 miljoen jaar geleden onderdeel van de Zechstein Zee. Deze zee bevatte een enorme hoeveelheid aan mineralen. In de loop der eeuwen is deze zee ingedroogd waarbij zoutlagen zijn ontstaan, die vervolgens zijn  bedekt met vele aardlagen. De meeste zoutlagen bestaan uit steenzout, dat wordt gebruikt als keukenzout en het zout dat wordt gebruikt om wegen te bestrooien. Op meerdere plekken kun je ook kaliumzout vinden, dat wordt gebruikt bij het maken van kunstmest. Maar alleen onder Veendam bevindt zich magnesiumzout.

 4. Nedmag levert wereldwijd aan bedrijven die werkzaam zijn in diverse sectoren. Zo leveren we aan bedrijven die actief zijn in de landbouw, staal-, cement-, papier- en levensmiddelenindustrie. We zijn ook actief in  markten die zich bezig houden met duurzame toepassingen, zoals het reinigen van rookgassen en het terugwinnen van mineralen en metalen uit afvalwater. Hiervoor beleveren wij rookgasontzwavelingsinstallaties en rioolwaterzuiveringen.

 5. Een bron maakt gebruik van de oplos mijnbouw methode. Oplos mijnbouw is een manier om mineralen uit de aardbodem te halen door gebruik te maken van water. Door water naar de ondergrondse zoutlaag (1.500-2.000 meter diep) te pompen lossen de mineralen uit de grondlaag op, in dit geval magnesiumzout, waardoor een oplossing van water en magnesiumzout uit de grond wordt gehaald. De zoutoplossing wordt naar boven gepompt, in tanks opgeslagen, verkocht of verder verwerkt. 

 6. Diesel is in het verleden gebruikt aan het begin van het zoutwinningsproces, om een caverne te ontwikkelen. Daarvoor is nu een veiliger alternatief beschikbaar: minerale olie. Daarnaast zal Nedmag voor de ontwikkeling van toekomstige cavernes veel minder minerale olie gaan gebruiken.

   

 7. Nedmag is continu bezig met het verbeteren van eigen processen en werkt hierbij o.a. samen met deskundigen van universiteiten in binnen- en buitenland.  Er zijn op dit moment geen betere methoden van zoutwinning bekend.

 8. Wij willen niet dat het woongenot van omwonenden onder de bedrijfsactiviteiten lijdt. Wij doen meer dan het naleven van wettelijke geluidsnormen. Zo is een koeltoren vervangen die laagfrequent geluid veroorzaakte. Bovendien wordt bij werkzaamheden aan de bronnen gebruik gemaakt van een elektrisch in plaats van een met dieselmotor aangedreven mobiele installatie. Dit scheelt aanzienlijk in geluidsbelasting voor de omgeving. Bij werkzaamheden aan de bronnen zijn, net als bij andere bouwwerkzaamheden, lawaaierige werkzaamheden helaas niet altijd te voorkomen. Omwonenden worden hierover tijdig geïnformeerd. In geval van een klacht worden waar mogelijk maatregelen genomen. Omwonenden kunnen hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht op de pagina overlast melden.

 9. De bodemdaling meten we continu met behulp van GPS en satellietmetingen. Er is een ambtelijke werkgroep bodemdaling die de uitvoering van de waterhuishoudkundige maatregelen coördineert. In deze werkgroep hebben de betrokken gemeenten zitting, het waterschap, het Staatstoezicht op de Mijnen en Nedmag. De provincie Groningen is voorzitter. Daarnaast informeren we omwonenden, politiek en bestuur regelmatig over bodemdaling. Voor meer informatie kijk op de pagina alles over zoutwinning en bodemdaling.

 10. De werkwijze bij schademeldingen is vastgelegd in een protocol (samenvatting) dat met de bewoners in het gebied is overeengekomen. Wanneer er een schade wordt gemeld dan wordt er een inspectie uitgevoerd door een bureau dat op voordracht van omwonenden is geselecteerd. Dit bureau onderzoekt vervolgens de aard en oorzaak van de schade. Tot op heden heeft dit bureau vastgesteld dat de bedrijfsactiviteiten van Nedmag niet tot schade aan huizen leidt. Ook uit andere onderzoeken en studies is gebleken dat zoutwinning niet tot schade leidt. Wanneer er wordt vastgesteld dat het tegenovergestelde waar is, dan zullen wij de schade vergoeden.

  In de zomer van 2020 verandert de werkwijze bij schademeldingen. Dan kunt u terecht bij een landelijk loket.

 11. Nee, er komt geen geur vrij bij het proces. Nedmag krijgt vaak de opmerking dat het stinkt rondom de locatie aan de Billitonweg. Dit is niet te wijten aan de bedrijfsactiviteiten van Nedmag.

 12. Mocht je nog meer vragen hebben, laat het ons gerust weten via omgeving@nedmag.nl of kom langs voor een rondleiding in ons bedrijf!