Minerale olie veiliger alternatief voor diesel bij zoutwinning

Nedmag heeft een alternatief voor diesel gevonden dat veiliger is voor mens en milieu. Diesel werd gebruikt aan het begin van het zoutwinningsproces, om een caverne te ontwikkelen. Daarvoor is nu een alternatief beschikbaar: minerale olie. Daarnaast zal Nedmag voor de ontwikkeling van toekomstige cavernes veel minder minerale olie gaan gebruiken.  

minerale olie

Het ontwikkelen van een caverne

Nedmag gebruikt tijdens de ontwikkeling van nieuwe cavernes dakolie. In het verleden werd diesel als dakolie gebruikt om cavernes op een goede en veilige manier te ontwikkelen. Dat werkt als volgt: een dun laagje dakolie drijft op de pekel (zout water), zoals olijfolie op water (figuur 1). Het zorgt ervoor dat cavernes zich met name zijwaarts ontwikkelen in plaats van naar boven, en beschermt zo de bovenliggende zoutlagen die we niet willen oplossen (figuur 2).

caverne ontwikkelen

Minerale olie: een veiliger alternatief

Nedmag heeft een studie laten uitvoeren naar alternatieven voor diesel. De resultaten zijn in augustus 2019 ingediend bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Een van de alternatieven is als beste beoordeeld: minerale olie. Minerale olie is goed bruikbaar en is in vergelijking met diesel beter afbreekbaar en minder brandgevaarlijk. Bovendien is het veiliger voor mensen die ermee werken en zijn de milieurisico's minder groot. Nedmag heeft ook andere alternatieven laten onderzoeken, zoals stikstof en droge lucht. Deze alternatieven werken echter risicoverhogend ten aanzien van veiligheid en milieu.

tabel minerale olie versus diesel

Nieuwe methode caverne-ontwikkeling

Nedmag heeft ook onderzoek gedaan naar het verminderen van het gebruik van dakolie. Het resultaat daarvan is een nieuwe methode voor het ontwikkelen van een caverne, waarvoor veel minder minerale olie nodig is. Dat komt omdat we alleen in het begin minerale olie en water gebruiken voor de ontwikkeling van de caverne, om vervolgens de caverne met een pekelmengsel verder te ontwikkelen. Bekijk de video om te zien hoe dat werkt. 

Meer informatie 

Ga naar deze pagina voor meer informatie over hoe zoutwinning werkt.