Zoutveld Tripscompagnie: wat is er gebeurd?

Op 20 april 2018 is een opening ontstaan in het dak van de bovenste caverne van één van de bronnen in het zoutveld Tripscompagnie. Als gevolg daarvan is er pekel en mogelijk dieselolie naar de bovenliggende zandsteenlaag gestroomd. Nedmag heeft meteen besloten het zoutveld af te bouwen. Kijk hieronder de animatie om te zien wat er precies is gebeurd.

Toelichting animatie

  • Kijk hoe Nedmag een caverne op 1800 meter diepte een caverne ontwikkelt in de magnesiumzoutlaag.
  • Een winningslocatie bestaat uit meerdere zoutbronnen. De animatie laat zien hoe zoutbronnen met elkaar in verbinding komen te staan.
  • Nedmag wint volgens de "squeeze" methode; wij knijpen de magnesiumzoutlaag langzaam uit zoals een tube tandpasta. Er ontstaat dus geen holle ruimte in de ondergrond.
  • Als laatste laten we zien wat er precies is gebeurd in het zoutveld Tripscompagnie. Een combinatie van druk heeft tot een opening in het zoutdak boven een caverne geleid. Hierdoor is pekel en mogelijk dieselolie naar de bovenliggende zandsteenlaag gestroomd. De opening heeft zich binnen een week gesloten. Wij hebben maatregelen genomen om verdere uitstroom te voorkomen. Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

Verontreiniging: is de kwaliteit van grondwater in gevaar?

In het zoutveld Tripscompagnie is op 1600 meter diepte pekel en mogelijk ook dieselolie naar bovenliggende zand- en kleilagen gestroomd. Na intensief onderzoek is Nedmag van mening dat het grootste deel van de pekel opgenomen is in de Vlieland zandsteenlaag op ca. 1100 meter diepte. In de buurt van de opening in het zoutdak bevond zich maximaal 400m3 dieselolie. De kans op vervuiling van grondwaterlagen door dieselolie of pekel achten wij klein. Via een netwerk van meer dan 20 peilbuizen wordt het grondwater op en rond de locatie gemonitord. Nedmag gaat het aantal peilbuizen uitbreiden om de monitoring te optimaliseren. Er zijn geen verontreinigingen gemeten, ook niet in de gewonnen pekel. Model berekeningen geven aan dat de kans op verontreiniging van het grondwater klein is.

Dieselolie: waarvoor wordt dat gebruikt?

Dieselolie wordt gebruikt als hulpstof om een caverne te ontwikkelen. Een laagje dieselolie drijft op de pekel, zoals olijfolie op water. Het zorgt ervoor dat cavernes zich met name zijwaarts ontwikkelen in plaats van naar boven, en beschermt bovenliggende zoutlagen die we niet willen oplossen. Het gebruik van dieselolie is op dit moment de meest veilige techniek. Nedmag investeert al geruime tijd in onderzoek naar geschikte veilige alternatieven voor het gebruik van dieselolie. Dit wordt ook besproken met het SodM. Wanneer er een veiliger alternatief is dan zal Nedmag vooraan staan om het te gebruiken.

Monitoring: wat wordt er gemeten?

Het monitoren van onze omgeving heeft een nog belangrijker plaats binnen ons bedrijf gekregen. We willen weten wat de impact van zoutwinning op de omgeving is, zowel boven als onder de grond. Zo meten we de bodemdaling continu met behulp van GPS en satellietmetingen. Daarnaast meten we de kwaliteit van het grondwater op en rond de locatie Tripscompagnie. Bovendien breiden we de monitoring binnenkort uit met een geofoon – een sensor voor het meten van (niet voelbare) bodemtrillingen – om tegemoet te komen aan de roep om transparantie. Het KNMI gaat de data van de geofoon beheren en delen. Daarnaast gaat de NCG een proef met tiltmeters starten, één daarvan zal in het zoutwinningsgebied geplaatst worden.

Bodemdaling: wat is de huidige daling?

Doordat er meer zout wordt gewonnen dan voorheen verloopt de bodemdaling sneller. Deze bodemdaling blijft gelijkmatig en leidt niet tot schade mits het waterpeil wordt aangepast aan de bodemdaling. De reeds uitgevoerde waterhuishoudkundige maatregelen gaan al uit van een daling van 65 cm.

De versnelde daling wordt continu gemeten door middel van GPS. Deze continue meting is een aanvulling op de reguliere tweejaarlijkse meting van de bodemdaling via waterpassing. De laatste meting geeft aan dat de bodemdaling in het centrum van het zoutwinningsgebied circa 49 cm bedraagt (gerekend vanaf 1977). Om een idee te geven van de hellingshoek: het gaat om het hoogteverschil tussen ongeveer twee euromunten op de middenstip van een voetbalveld en de rand van het veld bij de doelpalen.

Bodemdalingskaart 2018

Zoutwinning: kan dat veilig?

Nedmag is een Gronings bedrijf in hart en nieren. Daarom begrijpen wij de zorgen in de regio rondom mijnbouw goed. Wij zijn ervan overtuigd dat zoutwinning veilig en verantwoord kan plaatsvinden. De ervaringen van het zoutveld Tripscompagnie zijn onderdeel van het nieuwe winningsplan voor de bestaande locaties dat Nedmag binnenkort gaat indienen. Zoutcavernes worden kleiner, het zoutdak wordt dikker en we gaan anders om met de druk in de caverne. Hierdoor zijn cavernes stabieler en is de zoutwinning veiliger.

Rapportages

De onderzoeken naar oorzaak en gevolgen van het incident in het zoutveld Tripscompagnie zijn afgerond en ingediend bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De onderzoeksresultaten geven antwoord op hoe het heeft kunnen gebeuren, wat de milieu effecten zijn geweest en nieuwe inzichten die worden toegepast om de veiligheid van zoutwinning ook in de toekomst te kunnen garanderen. Hieronder is de samenvatting van de onderzoeken voor iedereen toegankelijk gemaakt.

Samenvatting onderzoeken

Kijk ook op

Heeft u vragen of een klacht? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!

Contact
Bel +31 598 651 911
Contactformulier

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de omgeving?

Nieuwsbrief