Wij halen het beste naar boven

Zoutveld Tripscompagnie

Zoutwinningslocatie Tripscompagnie is het grootste zoutcluster van Nedmag. In april 2018 vond er een incident plaats: er ontstond een opening in het dak van de bovenste caverne van één van de bronnen. Nedmag heeft daarom besloten het zoutveld af te bouwen. Het zorgvuldig afbouwen van zoutbronnen duurt een aantal jaren.

locatie tripscompagnie
Zoutwinningslocatie Tripscompagnie

Wat we meten

Het monitoren van onze omgeving heeft  belangrijke plaats binnen ons bedrijf. We willen weten wat de impact van zoutwinning op de omgeving is, zowel boven als onder de grond. Zo meten we de bodemdaling continu met behulp van GPS en satellietmetingen. Daarnaast meten we de kwaliteit van het grondwater op en rond de locatie Tripscompagnie. Bovendien is er een geofoon geïnstalleerd door het KNMI – een sensor voor het meten van (niet voelbare) bodemtrillingen – om tegemoet te komen aan de roep om transparantie. Het KNMI beheert en deelt de data van de geofoon op de website. Daarnaast gaat de NCG een proef met tiltmeters starten, één daarvan zal in het zoutwinningsgebied geplaatst worden.

Bodemdaling: wat is de huidige daling?

Bodemdaling wordt continu gemeten door middel van GPS. Deze continue meting is een aanvulling op de reguliere tweejaarlijkse meting van de bodemdaling via waterpassing. De laatste meting geeft aan dat de bodemdaling in het centrum van het zoutwinningsgebied circa 53 cm bedraagt (gerekend vanaf 1977). Om een idee te geven van de hellingshoek: het gaat om het hoogteverschil tussen ongeveer vier euromunten op de middenstip van een voetbalveld en de rand van het veld bij de doelpalen. De reeds uitgevoerde waterhuishoudkundige maatregelen gaan al uit van een daling van 65 cm.

Bodemdalingskaart 2019

Dieselolie: is er geen alternatief?

Nedmag gebruikt dieselolie als hulpstof bij de start van de zoutwinning, om cavernes op een goede en veilige manier te ontwikkelen. Een laagje dieselolie drijft op de pekel, zoals olijfolie op water. Het zorgt ervoor dat cavernes zich met name zijwaarts ontwikkelen in plaats van naar boven, en beschermt bovenliggende zoutlagen die we niet willen oplossen. Eind augustus 2019 heeft Nedmag twee rapporten over het gebruik van diesel ingediend bij het SodM. De eerste betreft een studie naar milieuvriendelijker alternatieven. Het tweede is een aanvulling op de reeds eerder ingediende REACH-documentatie inzake het gebruik van diesel. Beide rapporten worden momenteel door SodM beoordeeld. Een positieve beoordeling zou betekenen dat er spoedig een veilig milieuvriendelijker alternatief is voor het huidige gebruik van diesel.

Incident april 2018: bekijk de video

Een combinatie van druk heeft tot een opening in het zoutdak boven een caverne geleid. Hierdoor is pekel en mogelijk dieselolie naar de bovenliggende zandsteenlaag gestroomd. De opening heeft zich binnen een week gesloten. Wij hebben maatregelen genomen om verdere uitstroom te voorkomen en bouwen het zoutveld af. 

Verontreiniging: is de kwaliteit van grondwater in gevaar?

De kans op vervuiling van grondwaterlagen door dieselolie of pekel achten wij klein. Via een netwerk van meer dan 20 peilbuizen wordt het grondwater op en rond de locatie gemonitord. Nedmag gaat het aantal peilbuizen uitbreiden om de monitoring te optimaliseren. Er zijn geen verontreinigingen gemeten, ook niet in de gewonnen pekel. Model berekeningen geven aan dat de kans op verontreiniging van het grondwater klein is.

Rapportages

De onderzoeken naar oorzaak en gevolgen van het incident in het zoutveld Tripscompagnie zijn afgerond en ingediend bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De onderzoeksresultaten geven antwoord op hoe het heeft kunnen gebeuren, wat de milieu effecten zijn geweest en nieuwe inzichten die worden toegepast om de veiligheid van zoutwinning ook in de toekomst te kunnen garanderen. Hieronder is de samenvatting van de onderzoeken voor iedereen toegankelijk gemaakt.

Samenvatting onderzoeken

Heeft u vragen of een klacht? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!

Contact
Bel +31 598 651 911
Contactformulier

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de omgeving?

Nieuwsbrief