Wij halen het beste naar boven

Zoutveld Tripscompagnie

Zoutwinningslocatie Tripscompagnie is het grootste zoutcluster van Nedmag. In april 2018 vond er een incident plaats: er ontstond een opening in het dak van de bovenste caverne van één van de bronnen. Daardoor stroomde er pekel en mogelijk dieselolie naar bovenliggende lagen. Nedmag heeft daarom besloten het zoutveld af te bouwen. Het zorgvuldig afbouwen van zoutbronnen duurt een aantal jaren.

Incident april 2018: wat is er gebeurd?

Een combinatie van druk heeft tot een opening in het zoutdak boven een caverne geleid. Hierdoor is pekel en mogelijk dieselolie naar de bovenliggende zandsteenlaag gestroomd. De opening heeft zich binnen een week gesloten. Wij hebben maatregelen genomen om verdere uitstroom te voorkomen en bouwen het zoutveld af. 

We bouwen het zoutveld af

Als gevolg van het incident dat plaatsvond in april 2018 bouwen we het zoutveld af (zie video). Het zorgvuldig afbouwen van een zoutveld gebeurt door eerst heel geleidelijk gedurende een aantal jaren langzaam pekel uit de caverne af te laten. Er wordt geen water meer geïnjecteerd om zout op te lossen. 

Na het aflaten van de pekel blijft een zoutveld grotendeels gevuld met neerslag en onopgelost materiaal.  Dan begint het afsluiten van de bronnen, door de buizen te verwijderen. Uiteindelijk brengen we een cement plug aan, en is de bron definitief afgesloten. De eerste bron is in maart 2020 definitief afgesloten.

Bodemdaling: wat is de huidige daling?

Door het winnen van zout daalt de bodem, deze bodemdaling wordt continu gemeten door middel van GPS. Deze continue meting is een aanvulling op de reguliere tweejaarlijkse meting van de bodemdaling via waterpassing. Zoutwinningslocatie Tripscompagnie bevindt zich ongeveer op het diepste punt van de bodemdaling (het centrum van het zoutwinningsgebied). De huidige daling bedraagt circa 60cm (gerekend vanaf 1977). Om een idee te geven van de hellingshoek: het gaat om het hoogteverschil tussen ongeveer vier euromunten op de middenstip van een voetbalveld en de rand van het veld bij de doelpalen. De reeds uitgevoerde waterhuishoudkundige maatregelen gaan al uit van een daling van 65 cm. Bekijk hier de meest recente bodemdalingskaart (augustus 2021, vanaf 1993).

Monitoring: wat we meten

Het monitoren van onze omgeving heeft  belangrijke plaats binnen ons bedrijf. We willen weten wat de impact van zoutwinning op de omgeving is, zowel boven als onder de grond. Zo meten we de bodemdaling continu met behulp van GPS en satellietmetingen. Daarnaast meten we de kwaliteit van het grondwater op en rond de locatie Tripscompagnie. Er zijn geen verontreinigingen gemeten, ook niet in de gewonnen pekel. Model berekeningen geven aan dat de kans op verontreiniging van het grondwater klein is.

Bovendien is er een geofoon geïnstalleerd door het KNMI – een sensor voor het meten van (niet voelbare) bodemtrillingen – om tegemoet te komen aan de roep om transparantie. Het KNMI beheert en deelt de data van de geofoon op de website. Daarnaast gaat de NCG een proef met tiltmeters starten, één daarvan zal in het zoutwinningsgebied geplaatst worden.

Nedmag vindt alternatief voor diesel

Nedmag gebruikt tijdens de ontwikkeling van nieuwe cavernes dakolie. In het verleden werd diesel als dakolie gebruikt om cavernes op een goede en veilige manier te ontwikkelen. Dat werkt als volgt: een dun laagje dakolie drijft op de pekel (zout water) in de caverne, zoals olijfolie op water. Het zorgt ervoor dat cavernes zich met name zijwaarts ontwikkelen in plaats van naar boven, en beschermt zo de bovenliggende zoutlagen die we niet willen oplossen.

Nedmag heeft een alternatief voor diesel gevonden dat veiliger is voor mens en milieu: minerale olie. Daarnaast heeft Nedmag ook onderzoek gedaan naar het verminderen van het gebruik van dakolie. Het resultaat daarvan is een nieuwe methode voor het ontwikkelen van een caverne, waarvoor veel minder minerale olie nodig is.

minerale olie

Rapportages

De onderzoeken naar oorzaak en gevolgen van het incident in het zoutveld Tripscompagnie zijn afgerond en ingediend bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De onderzoeksresultaten geven antwoord op hoe het heeft kunnen gebeuren, wat de milieu effecten zijn geweest en bieden nieuwe inzichten die worden toegepast om de veiligheid van zoutwinning ook in de toekomst te kunnen garanderen. Ga via de link hieronder naar een samenvatting van de onderzoeken.

Samenvatting onderzoeken

Heeft u vragen of een klacht? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!

Contact
Bel +31 598 651 911
Contactformulier

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de omgeving?

Nieuwsbrief