Kennisbank

Deze kennisbank is een verzameling van documenten (onderzoeken, certificaten, bodemdalingskaarten) die je kunt inzien en downloaden. Sommige documenten zijn in meerdere talen beschikbaar. Gebruik het filter aan de linkerzijde om een document snel te vinden.

Uitgelicht document

Winningsplan 2018

Het nieuwe winningsplan 2018 beschrijft hoeveel zout Nedmag wil gaan winnen vanaf de bestaande locaties, op welke manier Nedmag dat doet, en wat de gevolgen van zoutwinning zijn. Open via de links hieronder het volledige winningsplan of een samenvatting. Let wel, deze informatie is vakinhoudelijk. Daarom is ook een verklarende woordenlijst toegevoegd.

Onderwerp
Type document
Publicatiejaar
Groepen

Alle documenten (43 documenten gevonden)

In de Staat van de Sector Zout worden de risico's van zoutwinning benoemd. Ook geeft het SodM aanbevelingen aan de zoutsector en het ministerie. Daarnaast geeft het SodM aan op welke wijze ze haar toezicht aan het aanpassen is.
Nederlands (pdf)
Het rapport doet verslag van een onderzoek naar de oorzaken van bouwkundige schade in de provincie Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een aantal case studies.
Nederlands (pdf)
In opdracht van de gemeenten Veendam en Menterwolde, het waterschap Hunze en Aa’s, Nedmag en de provincie Groningen heeft ARCADIS Nederland BV samenvattend onderzoek verricht naar de mogelijke oorzaken van de gebouwenschade in het bodemdalingsgebied van de delfstofwinning van Nedmag.
Nederlands (pdf)
Voor de afhandeling van mijnbouwschades adviseert de Tcbb om te komen tot een uniforme landelijke aanpak voor de afhandeling van mijnbouwschades.
Nederlands (pdf)
Protocol inzake vergoeding van kosten ten gevolge van bodemdaling die veroorzaakt wordt door zoutwinning van Nedmag in de provincie Groningen.
Nederlands (pdf)
Dieselolie wordt gebruikt als hulpstof om cavernes op een goede en veilige manier te ontwikkelen. Dieselolie zorgt er namelijk voor dat we cavernes horizontaal ontwikkelen in plaats van verticaal, en beschermt zoutlagen die we niet willen oplossen. Dit memorandum onderzoekt alternatieven voor dieselolie als dekenmedium.
Nederlands (pdf) Engels (pdf)
Deze studie start met een historische analyse van bestaande verbindingen gevolgd door een voorspelling van de kans op nieuwe verbindingen tussen bestaande en nieuwe bronnen en mogelijke effecten hiervan op caverne operatie.
Nederlands (pdf) Engels (pdf)
Beheersen van drukken in Nedmag cavernes tijdens de logings- en afbouwfase en een evaluatie van het cavernegedrag na het verlaten van een bron.
Nederlands (pdf) Engels (pdf)