Kennisbank

Deze kennisbank is een verzameling van documenten (onderzoeken, certificaten, bodemdalingskaarten) die je kunt inzien en downloaden. Sommige documenten zijn in meerdere talen beschikbaar. Gebruik het filter aan de linkerzijde om een document snel te vinden.

Uitgelicht document

Winningsplan 2018

Het nieuwe winningsplan 2018 beschrijft hoeveel zout Nedmag wil gaan winnen vanaf de bestaande locaties, op welke manier Nedmag dat doet, en wat de gevolgen van zoutwinning zijn. Open via de links hieronder het volledige winningsplan of een samenvatting. Let wel, deze informatie is vakinhoudelijk. Daarom is ook een verklarende woordenlijst toegevoegd. Volg deze link naar mijnbouwvergunningen.nl voor een overzicht van alle zienswijzen en reacties op het ontwerp-instemmingsbesluit van de minister op het winningsplan 2018 en de bijbehorende omgevingsvergunningen.

Onderwerp
Type document
Publicatiejaar
Groepen

Alle documenten (60 documenten gevonden)

  • Kiwa certificaat voor drinkwater.
  • SodM heeft in juni 2019 de minister van EZK geadviseerd over het nieuwe winningsplan van Nedmag. Op 26 september volgde een aanvulling van SodM op het advies.
  • SodM heeft op 27 juni 2019 de minister van EZK geadviseerd over het nieuwe winningsplan van Nedmag. Op 26 september volgde een aanvulling op dit advies.
  • Deze kaart geeft de bodemdaling door zoutwinning over de periode 1993 - december 2019 aan. De bodemdaling vóór 1993 was ca. 4 cm in het centrum.
  • Deze kaart geeft de bodemdaling door zoutwinning over de periode 1993 - juli 2019 aan. De bodemdaling vóór 1993 was ca. 4 cm in het centrum.
  • In 2002 en 2003 zijn in totaal 356 nulmetingen uitgevoerd. Een nulmeting is een bouwkundige opname van een woning, oftewel de huidige stand van zaken. Met behulp van een nulmeting is de oorzaak van toekomstige gebreken aan een woning gemakkelijker aan te tonen. Deze kaart geeft een overzicht van de bouwkundige opnames (nulmetingen) die zijn gedaan.
  • Het rapport beschrijft de waterhuishoudkundige maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van de bodemdaling door zoutwinning te compenseren. Het rapport is een nadere uitwerking van de verkennende waterhuishoudkundige studie die deel uitmaakt van het Nedmag winningsplan 2018.
  • We hebben meer dan 20 peilbuizen laten plaatsen om het niveau van het grondwater op en rond de locatie Tripscompagnie te monitoren. Deze kaart laat zien waar de peilbuizen zich bevinden.