Kennisbank

Deze kennisbank is een verzameling van documenten (onderzoeken, certificaten, bodemdalingskaarten) die je kunt inzien en downloaden. Sommige documenten zijn in meerdere talen beschikbaar. Gebruik het filter aan de linkerzijde om een document snel te vinden.

Uitgelicht document

Winningsplan 2018

Het nieuwe winningsplan 2018 beschrijft hoeveel zout Nedmag wil gaan winnen vanaf de bestaande locaties, op welke manier Nedmag dat doet, en wat de gevolgen van zoutwinning zijn. Open via de links hieronder het volledige winningsplan of een samenvatting. Let wel, deze informatie is vakinhoudelijk. Daarom is ook een verklarende woordenlijst toegevoegd. Volg deze link naar mijnbouwvergunningen.nl voor een overzicht van alle zienswijzen en reacties op het ontwerp-instemmingsbesluit van de minister op het winningsplan 2018 en de bijbehorende omgevingsvergunningen.

Onderwerp
Type document
Publicatiejaar
Groepen

Alle documenten (49 documenten gevonden)

  • In deze memo wordt - als onderdeel van een nieuwe winningsplan aanvraag - geanalyseerd wat de invloed is van de bodemdaling op de integriteit van de productie-verbuizing.
  • Deze kaart geeft de bodemdaling door zoutwinning over de periode 1993 - 2018 aan. De bodemdaling vóór 1993 was circa 4 cm in het centrum.
  • Modellering van bodemdaling veroorzaakt door zoutwinning via squeezetechnieken uit de winningsvergunning Veendam: history match 1993 – 2016 en prognose inclusief twee nieuwe putten.
  • Beheersen van drukken in Nedmag cavernes tijdens de logings- en afbouwfase en een evaluatie van het cavernegedrag na het verlaten van een bron.
  • Bekijk ook de nadere uitwerking door Royal Haskoning DHV van deze verkennende waterhuishoudkundige studie in de kennisbank (referentie 23 vervolg).

  • Deze studie start met een historische analyse van bestaande verbindingen gevolgd door een voorspelling van de kans op nieuwe verbindingen tussen bestaande en nieuwe bronnen en mogelijke effecten hiervan op caverne operatie.