Definitieve besluiten Winningsplan 2018 ter inzage

Het Nedmag winningsplan 2018 beschrijft de voorgenomen zoutwinning vanuit de bestaande winningslocaties van magnesiumzout nabij de dorpen Borgercompagnie en Tripscompagnie. De minister van Economische Zaken en Klimaat stemt voor het grootste deel in met het winningsplan van Nedmag. Van vrijdag 30 april 2021 tot 11 juni 2021 liggen de definitieve besluiten ter inzage.

zoutwinning in NL

Wat staat er in het Winningsplan 2018?

In november 2018 heeft Nedmag een gewijzigd winningsplan ingediend. Het winningsplan 2018 beschrijft de voorgenomen zoutwinning vanuit de bestaande locaties Tripscompagnie en Borgercompagnie. Specifiek gaat het hierbij om het afbouwen van het zoutveld Tripscompagnie en het realiseren van vier nieuwe bronnen vanaf de locatie Borgercompagnie. De afgelopen jaren zijn er belangrijke nieuwe inzichten opgedaan. Deze zijn in het winningsplan vertaald naar de volgende maatregelen:

  • Nieuwe cavernes hebben een veel dikker zoutdak
  • Cavernes blijven veel kleiner
  • Nieuw beleid ten aanzien van drukken in cavernes
  • Voorafgaand aan afsluiten winningsputten worden cavernes afgelaten

Kijk ook op deze pagina voor meer informatie over hoe de winning van magnesiumzout werkt.

Wat staat er in het instemmingsbesluit van Winningsplan 2018 Nedmag dat nu ter inzage ligt?

De minister stemt voor het grootste deel in met het winningsplan van Nedmag: de minister stemt in met de aanleg van 4 nieuwe bronnen in Borgercompagnie. De minister stemt niet in met de hervatting van de winning uit bron VE-3 in Tripscompagnie. Dit om de kans op een herhaling van het incident in april 2018 te voorkomen. Om dezelfde reden wordt de gevraagde hervatting van de winning uit bron TR-9 in Tripscompagnie slechts beperkt toegestaan.

De minister heeft ook voorwaarden gesteld aan de instemming. Er is een maximum gesteld aan de hoeveelheid pekel (opgelost zout) die per caverne geproduceerd mag worden. Om goed zicht te kunnen blijven houden op de ontwikkeling van de cavernes en de mate van bodemdaling schrijft de minister voor dat Nedmag een duidelijk meet-en regelprotocol moet opstellen. In dit protocol moet beschreven staan hoe wordt gemonitord en op welke wijze bijsturing plaatsvindt als blijkt dat dat nodig is. Ook schrijft de minister voor dat er een alternatief voor diesel als dakolie gebruikt moet worden (zie ook dit nieuwsbericht). Tot slot bevat het besluit nog de voorwaarde dat er een extra geofoon geplaatst moet worden.

Ga naar www.mijnbouwvergunningen.nl/zoutwinningnedmag om de besluiten en de onderliggende stukken in te zien. Van vrijdag 30 april 2021 tot vrijdag 11 juni 2021 liggen de definitieve besluiten ter inzage. 

Vervolgstappen

De definitieve besluiten zijn over 6 weken van kracht. Belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend hebben het recht om naar de Raad van State te gaan. 

Contact

Heeft u vragen over de zoutwinning van Nedmag? Neem dan gerust contact met ons op. 

Voor nadere informatie over het instemmingsbesluit kunt u contact opnemen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ga daarvoor naar www.mijnbouwvergunningen.nl/zoutwinningnedmag