Geofoon voor het meten van bodemtrillingen

Onderzoek toont aan dat het onwaarschijnlijk is dat zoutwinning tot voelbare bodemtrillingen leidt. Om dit te verifiëren met metingen, is onlangs een geofoon geplaatst dichtbij Nedmag’s zoutwinningslocatie Tripscompagnie. De geofoon wordt eigendom van het KNMI, dat de metingen onafhankelijk verricht en de resultaten er van publiceert.

geofoon bovengronds

Wat is een geofoon?

Een geofoon is een sensor die bodemtrillingen vanuit de aarde opvangt. In Noord-Nederland is een netwerk van geofoons (en andere meetinstrumenten) aanwezig om relatief kleine en ondiepe bevingen veroorzaakt door de gaswinning te registreren. Het KNMI beheert deze data.

Waarom een geofoon voor zoutwinning?

Het verzamelen van data over bodemtrillingen in een regio waar zout wordt gewonnen is de meest transparante en betrouwbare manier om uit te wijzen of er een relatie is tussen bodemtrillingen en zoutwinning.

KNMI registreert geografische positie en diepte van een trilling. Op basis van die gegevens kan zoutwinning meestal meteen uitgesloten worden, omdat de meeste trillingen op 3 km diepte plaatsvinden, ver onder de diepte waarop Nedmag zout wint. Vindt een trilling plaats op een diepte en positie die wel op zoutwinning duidt, dan gaan wij nader onderzoeken of er bij onze zoutwinning iets gebeurd kan zijn wat een verklaring vormt.

Meetnetwerk KNMI

Op de website van het KNMI vind je een overzicht van alle meetstations in Noord-Nederland, er is heel zorgvuldig een netwerk aan meetapparatuur gecreëerd. Het KNMI voegt de geofoon bij de zoutwinningslocatie Tripscompagnie toe aan dit netwerk. De data die deze geofoon genereert vind je op de website van het KNMI.

KNMI website