waterzuivering

Waterzuivering

Het stimuleren van een circulaire economie is een belangrijk speerpunt op Europees niveau en ook Nederland wil een groene groei realiseren. Onderdeel van een circulaire economie is het herwinnen van mineralen uit afvalwater, waaronder het eindige mineraal fosfaat. De Nederlandse Overheid spant zich ervoor in dat fosfaat uiterlijk in 2030 volledig wordt teruggewonnen uit afvalwaterstromen. Magnesiumhydroxide bindt fosfaat op gecontroleerde wijze en maakt het mogelijk om fosfaat terug te winnen als struviet of uit slib as.

Fosfaat uitdaging

Het verwijderen en of terugwinnen van fosfaat vormt een uitdaging voor vele afvalwaterzuiveringsinstallaties. De reglementaire lozingslimieten vereisen de implementatie van processen die oplosbare fosfaten in onoplosbare vaste stoffen omzetten. Het verwijderen van fosfor uit afvalwater kan worden verwezenlijkt door chemische verwijdering, geavanceerde biologische behandeling of een combinatie van beide.

Bij de chemische verwijdering van fosfor wordt ijzer- of aluminiumzout toegevoegd om de precipitatie van fosfaten te bewerkstelligen. Deze chemicaliën zijn duur, verhogen de hoeveelheid anorganisch afval, en veroorzaken operationele neveneffecten, zoals het verlies van alkaliteit en corrosie. Bovendien worden er bij de slibverwerking dure polymeren gebruikt om de ontwatering te optimaliseren.Scaling

Verder veroorzaakt de aanwezigheid van fosfor de ongecontroleerde vorming van struviet, dat aanslag in leidingen en kleppen tot gevolg heeft, waardoor hun capaciteit vermindert en de onderhoudskosten hoog oplopen (zie afbeelding). Onderaan deze pagina volgt meer informatie over struviet.

Water zuiveren met magnesiumhydroxide

Toevoeging van magnesiumhydroxide voorkomt aanslag in waterleidingen (zogenoemde scaling) door gecontroleerde struviet vorming. Daarnaast heeft het toevoegen van magnesiumhydroxide positieve effecten op slibontwatering en de kwaliteit van het slib. Doordat er geen chlorides gedoseerd worden voorkomt magnesiumhydroxide corrosie. Naast het binden en terugwinnen van fosfaat is magnesiumhydroxide ook zeer geschikt voor pH-neutralisatie en het verwijderen van metalen uit afvalstromen.

MgOH2 tech

Nedmag produceert magnesiumhydroxide als stabiele suspensie. Het product is milieuvriendelijk, veilig in gebruik en niet-bijtend. Lees in dit artikel meer over milieuvriendelijk water zuiveren met magnesiumhydroxide.

Klantenservice: Neem contact met ons op

Brochure aanvraag Overige vraag

Meer informatie

  • Vermindering van het watergehalte in het slib met 10 tot 20%;
  • Verminderd gebruik van chemicaliën (ijzer- of aluminiumzout) tot 100%; 
  • Verminderd gebruik van polymeren, tot 25%;
  • Verlaagde energiekosten (beluchting);
  • Verlaging van de onderhoudskosten, dankzij de gecontroleerde aanmaak van struviet;
  • Toekomstige verkoopkansen voor struviet. 

De productkennis, ondersteuning vanuit het lab/R&D en continue lering uit de praktijk vormen de basis voor de bij Nedmag aanwezige kennis over deze toepassingen. Vragen over het terugwinnen van fosfaat? Neem contact met ons op.

Contact

  • In dit artikel schrijven we meer over het terugwinnen van fosfaat voor het stimuleren van een circulaire economie en onze samenwerking met het Nutrient Platform.
  • De Green Deal gesloten door de Unie van Waterschappen, STOWA en de Rijksoverheid. Een van de beoogde resultaten van de Green Deal is het stimuleren, versnellen en opschalen van de terugwinning van grondstoffen uit afvalwater.
  • Ga hier naar het Ketenakkoord Fosfaatkringloop

Heeft u vragen of wilt u met ons samenwerken? Wij helpen u graag!

Klantenservice
Bel +31 598 651 911
Contactformulier