Waterzuivering

Rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) moeten aan strenge Europese regelgeving voldoen. De Nederlandse Overheid heeft rioolwaterzuiveringen verplicht om uiterlijk 2030 fosfaat volledig terug te winnen uit afvalwaterstromen, omdat fosfaat dreigt op te raken. Magnesiumhydroxide bindt fosfaat op gecontroleerde wijze en maakt het mogelijk om fosfaat terug te winnen als struviet of uit slib as.

Fosfaat en stikstof uitdaging

Het verwijderen van fosfor en stikstof vormt een uitdaging voor vele afvalwaterzuiveringsinstallaties. De reglementaire lozingslimieten vereisen de implementatie van processen die oplosbare fosfaten in onoplosbare vaste stoffen omzetten. Het verwijderen van fosfor uit afvalwater kan worden verwezenlijkt door chemische verwijdering, geavanceerde biologische behandeling of een combinatie van beide.

Bij de chemische verwijdering van fosfor wordt ijzer- of aluminiumzout toegevoegd om de precipitatie van fosfaten te bewerkstelligen. Deze chemicaliën zijn duur, verhogen de hoeveelheid anorganisch afval, en veroorzaken operationele neveneffecten, zoals het verlies van alkaliteit en corrosie. Bovendien worden er bij de slibverwerking dure polymeren gebruikt om de ontwatering te optimaliseren.Scaling

Verder veroorzaakt de aanwezigheid van fosfor de ongecontroleerde vorming van struviet, dat aanslag in leidingen en kleppen tot gevolg heeft, waardoor hun capaciteit vermindert en de onderhoudskosten hoog oplopen (zie afbeelding). Onderaan deze pagina volgt meer informatie over struviet.

Water zuiveren met magnesiumhydroxide

Toevoeging van magnesiumhydroxide voorkomt aanslag in waterleidingen (zogenoemde scaling) door gecontroleerde struviet vorming. Daarnaast heeft het toevoegen van magnesiumhydroxide positieve effecten op slibontwatering en de kwaliteit van het slib. Doordat er geen chlorides gedoseerd worden voorkomt magnesiumhydroxide corrosie. Naast het binden en terugwinnen van fosfaat is magnesiumhydroxide ook zeer geschikt voor pH-neutralisatie en het verwijderen van metalen uit afvalstromen.

MgOH2 tech

Nedmag produceert magnesiumhydroxide als stabiele suspensie. Het product is milieuvriendelijk, veilig in gebruik en niet-bijtend. Lees in dit artikel meer over milieuvriendelijk water zuiveren met magnesiumhydroxide.

Meer informatie

  • Vermindering van het watergehalte in het slib met 10 tot 20%;
  • Verminderd gebruik van chemicaliën (ijzer- of aluminiumzout) tot 100%; 
  • Verminderd gebruik van polymeren, tot 25%;
  • Verlaagde energiekosten (beluchting);
  • Verlaging van de onderhoudskosten, dankzij de gecontroleerde aanmaak van struviet;
  • Toekomstige verkoopkansen voor struviet. 

De productkennis, ondersteuning vanuit het lab/R&D en continue lering uit de praktijk vormen de basis voor de bij Nedmag aanwezige kennis over deze toepassingen.