Waterstof industrieconsortium: eerste proef bij Nedmag

Voor energie-intensieve industriële productieprocessen is het een grote uitdaging om bestaande verwarmingsprocessen koolstofvrij te maken. Een snelle en duurzame route om de koolstofintensiteit van deze processen te reduceren is door aardgas te vervangen door groene waterstof. Omdat de technologie daarvoor nog niet beschikbaar is, heeft Nedmag haar locatie beschikbaar gesteld om te testen met waterstof. In het vierde kwartaal van 2020 vindt de eerste velddemonstratie onder leiding van DNV GL en andere partners plaats.

waterstof

Unieke industriële samenwerking

De energie-intensieve industrie heeft een enorme uitdaging om verwarmingsprocessen koolstofvrij te maken. Elektrificatie is vaak geen optie, zeker niet bij directe verwarmingsprocessen waarbij voor de juiste productkwaliteit de rookgassen en/of vlam direct in contact met het product moeten komen. Onder leiding van DNV GL en Celsian (experts in glasproductie) is een internationaal industrieconsortium opgezet met meer dan 30 private en publieke partners over de gehele waterstof waardeketen (zoals industriële eindgebruikers, technologieleveranciers, brandstofleveranciers en handelaren, gastransportbedrijven, kennisinstituten en Nederlandse overheid). Het doel van dit programma is om samen met de industrie technologie en kennis te ontwikkelen voor bestaande industriële verhittingsprocessen om zodoende in de toekomst snel en kostenefficiënt de geleidelijke overstap van aardgas naar waterstof te kunnen maken. 

Waterstof proef bij Nedmag

Het industrieconsortium kijkt naar hoe de nieuwe technologie kan worden geïntegreerd in industriële processen van deelnemende bedrijven. Om praktijkervaring op te doen is de eerste velddemonstratie in het vierde kwartaal van 2020 gepland op de locatie van Nedmag, waar magnesiumzout verwerkt wordt met behulp van hoge temperatuurprocessen. Eind 2020 zal naar verwachting een installatie in de fabriek kunnen draaien op waterstof verkregen uit de nabijgelegen Hystock waterstofconversie-installatie van Gasunie in Zuidwending. Echter zijn er dan nog wel hobbels te nemen. Groene waterstof is nu nog te duur en niet in grote hoeveelheden beschikbaar.

Van ambitie naar realiteit

Het industrieconsortium heeft als ambitie om binnen twee jaar nieuwe branderconcepten beschikbaar te hebben om de overstap van aardgas naar waterstof mogelijk te maken. Daarmee levert dit onderzoeksprogramma een belangrijke bouwsteen voor het uitrollen van de duurzame waterstof waardeketen. Daarbij zijn er drie belangrijke uitgangspunten. Ten eerste mag de productkwaliteit niet lijden onder de omschakeling van aardgas naar waterstof. Ten tweede mag de leveringszekerheid tijdens de transitie niet in geding komen, daarom wil men altijd terug kunnen schakelen naar aardgas. Tenslotte dient de oplossing relatief eenvoudig en kostenefficiënt ingepast te kunnen worden in bestaande installaties en te voldoen aan vigerende wetgeving op het gebied van emissies, veiligheid en energie-efficiency. 

“Waterstof staat volop in de schijnwerpers terwijl de energietransitie zich in een snel tempo beweegt - en terecht. Maar om het potentieel ervan te realiseren, zullen zowel de overheid als de industrie gedurfde beslissingen moeten nemen. De uitdaging zit nu niet in de ambitie, maar in het veranderen van de tijdlijn: van waterstof aan de horizon naar waterstof in onze huizen, bedrijven en transportsystemen”, aldus Liv A. Hovem, CEO, DNV GL - Oil & Gas”. 

Nedmag's energie transitie 

Ga naar deze pagina voor meer informatie over het waterstof project en over onze ambitie om in 2035 volledig onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.