Status beoordeling winningsplan

Het Nedmag winningsplan beschrijft de voorgenomen zoutwinning vanuit de bestaande winningslocaties van magnesiumzout nabij de dorpen Borgercompagnie en Tripscompagnie. In dit artikel geven we aan wat de status is van de beoordeling van het winningsplan en wat de vervolgstappen zijn. De procedure is onderaan het artikel schematisch afgebeeld.

zoutwinning in NL

Status: decentrale overheden geven advies

  • Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) hebben inhoudelijk advies gegeven op het Nedmag winningsplan aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
  • EZK heeft winningsplan en adviezen naar de decentrale overheden gestuurd: provincie Groningen en Drenthe, gemeenten Veendam, Midden-Groningen, Aa en Hunze en Tynaarlo, waterschap Hunze en Aa's.
  • De decentrale overheden geven voor 26 november 2019 advies op het winningsplan aan EZK.
  • Als laatste vraagt EZK advies aan de Mijnraad.

Bovenstaande stappen vallen onder stap 2 "Advies over het winningsplan" in de schematische weergave hieronder.

De volgende stap

Op basis van alle ingediende adviezen schrijft het ministerie een ontwerp instemmingsbesluit (stap 3), waarop men een zienswijze kan indienen (stap 4).

Schematische weergave 

stappenplan