Status beoordeling winningsplan

In november 2018 heeft Nedmag een nieuw winningsplan ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In een winningsplan staat beschreven hoeveel zout Nedmag wil gaan winnen en op welke manier. Het ministerie van EZK beoordeelt het winningsplan. Pas wanneer het winningsplan is goedgekeurd mag Nedmag nieuwe activiteiten ondernemen. Hieronder zetten we de meest gestelde vragen op een rij.

zoutwinning in NL

Wat staat er in een winningsplan?

Het winningsplan 2018 beschrijft hoeveel zout Nedmag wil gaan winnen vanaf de bestaande locaties nabij Borgercompagnie en Tripscompagnie, op welke manier we dat doen, en wat de gevolgen van zoutwinning zijn. In het kort heeft Nedmag instemming gevraagd om de locatie Tripscompagnie af te bouwen en om de zoutwinning vanaf de locatie Borgercompagnie uit te breiden.

Lees hier de samenvatting van het winningsplan. Het volledige winningsplan en de bijbehorende studies kunt u lezen en downloaden via de kennisbank op onze website. Let op: deze informatie is vakinhoudelijk.

Wat is de status van de winningsplan procedure?

Het ministerie van EZK heeft een ontwerp instemmingsbesluit geschreven. Dit document is openbaar en iedereen kan hierop reageren in de vorm van een zienswijze. Wanneer de zienswijzen zijn verwerkt, volgt een definitief instemmingsbesluit. Daarin staat of het ministerie van EZK wel of niet akkoord gaat met het winningsplan en welke voorschriften daaraan verbonden worden.

Volg deze link naar de publicatie van het ontwerp instemmingsbesluit en de bijbehorende ontwerp omgevingsvergunningen door het ministerie van EZK: www.mijnbouwvergunningen.nl

Wat zijn de gevolgen van zoutwinning?

De methode die Nedmag gebruikt, zorgt ervoor dat de bodem geleidelijk daalt. Omdat de bodem langzaam en gelijkmatig daalt, dalen huizen en gebouwen vrijwel verticaal mee. Het Waterschap neemt maatregelen om het waterpeil mee te laten dalen. Nedmag financiert deze maatregelen.

Bodemdaling meten we continu met behulp van GPS en satellietmetingen. Klik hier voor de meest recente bodemdalingskaart (juni 2020). Op deze kaart is zien dat de daling in het diepste punt 56 cm bedraagt. Deze daling wordt steeds kleiner richting de randen van het bodemdalingsgebied.

Hoeveel bodemdaling gaat volgens het nieuwe winningsplan nog plaatsvinden?

In het nieuwe winningsplan dat Nedmag heeft ingediend staat een prognose voor de bodemdaling door zoutwinning. Voor het diepste punt van het bodemdalingsgebied bedraagt de prognose 88 cm. Daarbij wordt een onzekerheidsmarge van -9/+7cm aangehouden. De bodemdaling in het diepste punt zal minimaal 79 cm en maximaal 95 cm zijn. Deze daling is kleiner richting de randen van het bodemdalingsgebied.

Ik heb schade aan mijn huis. Wat kan ik doen?

De kans op schade aan gebouwen als direct gevolg van de bodemdaling door zoutwinning is erg klein, zelfs bij een bodemdaling van 1 meter. Meerdere studies en onderzoeken tonen aan dat bodemdaling door zoutwinning geen schade aan huizen of gebouwen veroorzaakt.

In individuele gevallen kan alleen een bouwkundige inspectie op maat uitsluitsel geven over de meest waarschijnlijke oorzaak van schade. De werkwijze bij schademeldingen is vastgelegd in een schadeprotocol (samenvatting). Indien u denkt schade aan uw woning te hebben ten gevolge van de zoutwinning door Nedmag, kunt u dit bij ons melden. In de zomer van 2020 verandert de werkwijze bij schademeldingen. Dan kunt u terecht bij een landelijk loket.

Waarvoor gebruikt Nedmag dieselolie?

Nedmag gebruikt tijdens de ontwikkeling van nieuwe cavernes dakolie. In het verleden werd diesel als dakolie gebruikt om cavernes op een goede en veilige manier te ontwikkelen. Dat werkt als volgt: een dun laagje dakolie drijft op de pekel (zout water) in de caverne, zoals olijfolie op water. Het zorgt ervoor dat cavernes zich met name zijwaarts ontwikkelen in plaats van naar boven, en beschermt zo de bovenliggende zoutlagen die we niet willen oplossen.

Nedmag heeft een alternatief voor diesel gevonden dat veiliger is voor mens en milieu: minerale olie. Daarnaast heeft Nedmag ook onderzoek gedaan naar het verminderen van het gebruik van dakolie. Het resultaat daarvan is een nieuwe methode voor het ontwikkelen van een caverne, waarvoor veel minder minerale olie nodig is.

Contact

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem contact met ons op.

Contact

procedure winningsplan