SodM doet mee aan informatiebijeenkomst

Dinsdagavond 13 november organiseren wij een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zal hierbij aanwezig zijn om vragen vanuit de omgeving te beantwoorden. SodM is het overheidsorgaan dat toeziet op de veiligheid van zoutwinning.

Sodm

Wat is de rol van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)?

SodM houdt toezicht op de veiligheid voor mens en milieu bij zoutwinning. Want aan zoutwinning zijn ook risico’s verbonden. Om zout te mogen winnen, moet het zoutbedrijf vergunningen aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. SodM adviseert het ministerie over het verlenen van vergunningen. Daarnaast houdt SodM toezicht op de zoutwinning en de veiligheid van werknemers in de zoutsector.  In mei 2018 heeft SodM een aantal aanbevelingen gedaan aan de zoutindustrie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de Staat van de sector zout.

Op de website van het SodM vind je ook uitleg over de verschillende typen zoutwinning in Nederland. Nedmag wint namelijk op een andere manier zout dan de twee andere zoutbedrijven, Frisia en Nouryon (voorheen AkzoNobel).

Bron: www.sodm.nl/onderwerpen/zoutwinning  

Gerelateerde artikelen