Nedmag voert aanbevelingen SodM uit

Op 31 mei heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het document Staat van de sector zout gepubliceerd. In de Staat van de sector zout worden onder meer de risico’s van zoutwinning benoemd en aanbevelingen aan de zoutsector gedaan. Nedmag werkt actief aan het merendeel van de aanbevelingen.

Nedmag hoofdlocatie

Nedmag-directeur Bert Jan Bruning: “Nedmag verwelkomt de aanbevelingen van Staatstoezicht op de Mijnen. Een aantal van deze aanbevelingen is uitgevoerd of in gang gezet. Zo maakt een studie naar de risico’s na het verlaten van cavernes onderdeel uit van het huidige winningsplan.”

Geen holle cavernes

Nedmag wint in Veendam zout op een diepte van 1600-1800 meter. De zoutwinning leidt tot gelijkmatige bodemdaling. De caverne blijft gevuld met onopgelost zout en gesteente. Er is geen sprake van een ondergrondse holle ruimte. Het ontstaan van sinkholes is niet mogelijk bij deze methode van zoutwinning.

Hoe wint Nedmag magnesiumzout?

Dieselolie als hulpstof

In april 2018 is op een diepte van ongeveer 1800 meter zout en mogelijk dieselolie weggestroomd op de locatie in Tripscompagnie. Dieselolie wordt gebruikt als hulpstof om een caverne te ontwikkelen. Het gebruik van dieselolie is op dit moment de best beschikbare techniek. We intensiveren onze inspanningen om naar een alternatief te zoeken.

Bruning: “De kans op vervuiling van grondwaterlagen door dieselolie of pekel achten wij klein. Tot in welke lagen de dieselolie weggestroomd kan zijn wordt onderzocht. Via een netwerk van peilbuizen wordt het grondwater op en rond de locatie gemonitord. Er zijn geen verontreinigingen gemeten, ook niet in de gewonnen pekel.”

Vragen en antwoorden over zoutveld Tripscompagnie