Het reduceren van de loodemissie

Nedmag investeert in het reduceren van de loodemissie door dit jaar een filter in één van de ovens te plaatsen. Het is van belang op te merken dat Nedmag lood niet als stof inzet of produceert. Loodhoudende verbindingen (verder te noemen lood) zijn aanwezig als sporenelement in dolime (kalk) afkomstig uit een groeve in België. Nedmag heeft een uniek proces waarbij twee natuurlijke delfstoffen (magnesiumzout en dolime) met elkaar reageren en op zeer hoge temperatuur worden gedroogd en behandeld. Uit analyses blijkt dat het loodgehalte in de dolime de afgelopen jaren is toegenomen.

Nedmag hoofdlocatie

Nedmag investeert in het reduceren van de loodemissie

Nedmag streeft ernaar verantwoordelijk en milieubewust met de omgeving om te gaan. We zijn vastbesloten om de overheidsvoorschriften te respecteren en na te leven, met als doel belasting van het milieu te voorkomen en te reduceren. Daarom is er 3 miljoen euro geïnvesteerd in een filter om de emissie van lood te reduceren. Het proces om te kiezen voor de best beschikbare techniek en vervolgens het bestellen van de onderdelen was maatwerk en daardoor tijdsintensief. Op dit moment zijn we afhankelijk van externe partijen voor het leveren en plaatsen van de benodigde apparatuur. Het filter zal naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar operationeel zijn.

Nedmag’s reactie op de dwangsom

De Omgevingsdienst Groningen eist dat Nedmag voor 1 april aan de norm voor loodemissie moet voldoen. Hiervoor heeft de omgevingsdienst een dwangsom opgelegd. Nedmag is hiertegen in beroep gegaan. Wij begrijpen dat de industrie onder een vergrootglas ligt. Wij zijn daarom vanaf dag één oplossingsgericht te werk gegaan en hebben ons welwillend opgesteld. Het heeft tijd gekost om het vraagstuk goed in kaart te brengen. Zo is de frequentie van het meten verhoogd en is de impact van verschillende type filters onderzocht. Vervolgens zijn we afhankelijk van levertijden, moet er personeel en een vergunning komen voor de bouw van het filter en daarnaast moet het filter goed gaan functioneren. Daar is tijd voor nodig. Om die reden gaat Nedmag in beroep tegen de dwangsom. We zouden dit geld graag investeren in andere belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie.

Emissiebeheersing de komende jaren

Nedmag is dagelijks met emissiebeheersing bezig. Zo is onder andere de frequentie van het (extern laten) meten opgeschroefd en hebben we nieuwe apparatuur aangeschaft om nauwkeuriger te kunnen meten. We hebben extra personeel hierop gezet en mensen met ervaring in huis gehaald.  Tot slot richt Nedmag’s bedrijfsstrategie zich ook op het vergroenen van het productportfolio, door de focus te leggen op het produceren van minder energie intensieve producten. Deze producten zijn bijvoorbeeld toepasbaar in waterzuiveringen voor het terugwinnen van fosfaat, in de landbouw voor het reduceren van de stikstofemissie en in voeding om natrium (keukenzout) te verlagen en het magnesiumgehalte te verhogen. Door deze transitie zal Nedmag’s CO2 footprint en emissies de komende jaren ook gaan afnemen.