Wastewater treatment plant at sunset

Magnesium voor fosfaatterugwinning

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor fosfaat. Dit komt onder andere omdat het een eindige grondstof is, die nodig is voor gewassen, dier en mens. Met oog op de toekomst is het belangrijk om fosfaat te kunnen terugwinnen, zodat ook later voldoende fosfaat beschikbaar is.
Wat is fosfaat, waarvoor is het nodig en wat heeft Nedmag hiermee te maken?

Fosfaat en de terugwinning ervan

Fosfaten worden gemijnd uit fosfaaterts en worden onder andere gebruikt om kunstmest te maken. Gewassen hebben fosfaat nodig en door intensieve landbouw kan de bodem plaatselijk verarmen. Mineralen zoals fosfaten moeten dan worden toegevoegd. Dit gebeurt vaak in de vorm van kunstmest, maar kan ook door mest op het land uit te rijden. Helaas gaat veel fosfaat ook weer verloren doordat het uitspoelt.

Omdat fosfaat zo belangrijk is, realiseert men zich steeds beter dat het terugwinnen ervan een nuttig alternatief is voor een duurzame toekomst. Dit is ook mogelijk, aangezien fosfaat kan worden teruggewonnen op verschillende manieren, waaronder uit rioolslib. De afgelopen jaren zijn verschillende technologieën ontwikkeld om fosfaat te kunnen verwijderen en weer tot bruikbaar product te maken. Voor het terugwinnen van fosfaat als struviet speelt magnesium een belangrijke rol.

Magnesium en fosfaten

Magnesium bindt aan fosfaten. Dit maakt het mogelijk om fosfaten te scheiden uit een fosfaatrijke afvalstroom, zoals afvalwater, slib of mest. Nedmag levert sinds de eerste ontwikkelingen de magnesium voor deze toepassingen. Naast het leveren van magnesium wordt ook productkennis gedeeld en technische support geboden.

In het programma ‘De Barometer’ is een korte impressie gegeven van Nedmag met uitleg over het product magnesiumhydroxide. Bekijk hieronder de video:

Meer weten over deze toepassingen van magnesium? Lees dan ook de andere artikelen.
 

Heeft u vragen of wilt u met ons samenwerken? Wij helpen u graag!

Klantenservice
Bel +31 598 651 911
Contactformulier