Mestverrijking

Mestverrijking

Mestverrijking staat voor het verrijken van mest met magnesiumchloride. Mestverrijking is een relatief nieuwe toepassing met enorm veel potentie doordat het toevoegen van magnesiumchloride aan mest allerlei positieve eigenschappen oplevert.

reduceren stikstof infographic

Struviet

De reactie die bij mestverrijking plaatsvindt verloopt als volgt: 
Magnesium + ammoniak + fosfaat  >  magnesium ammonium fosfaat (struviet).
Struviet is een natuurlijke meststof dat zich goed hecht aan gronddeeltjes. Hierdoor hebben gewassen langer de tijd om de belangrijke mineralen op te nemen, wat resulteert in een hogere opbrengst van de gewassen en een reductie in het gebruik van kunstmest.

Binding ammoniak

Een ander positief effect van de reactie is de binding van ammoniak. Ammoniak is een sterk ruikend gas dat aanwezig is in stallen en dat vrijkomt bij het uitrijden van mest. Het veroorzaakt geurhinder en is schadelijk voor het milieu doordat er verzuring optreedt. Bij toevoeging van magnesium aan mest wordt ammoniak gebonden wat leidt tot een verbeterd stalklimaat en verminderde emissies.

Gezondheid vee

Bovendien staat de gezondheid van het vee voorop. Het verbeterde stalklimaat levert een  belangrijke bijdrage aan het welzijn van de dieren. Daarnaast heeft magnesium invloed op de kringloop van de boerderij.  De gezondere en verbeterde groei van de gewassen leidt tot gezonder en productiever vee.

 “Minder uitstoot, minder schuimvorming, rijkere mest”

Partners

FarMin ontwikkelt deze toepassing binnen Nederland. Lees op deze pagina meer over magnesium en landbouw. 

Onderzoek

Nedmag doet in samenwerking met Wageningen University & Research gecontroleerd onderzoek naar deze relatief nieuwe toepassing.

Ook met ons samenwerken aan mooie en innovatieve producten?

Partnership aanvragen

Heeft u vragen of wilt u met ons samenwerken? Wij helpen u graag!

Klantenservice
Bel +31 598 651 911
Contactformulier