Plant- en veevoeders

Magnesium verrijkt landbouw

Als boer zorg je zo goed mogelijk voor je land en/of je dieren, zodat zij jou voorzien van een goede oogst of vele liters melk. Magnesiumchloride van Nedmag kan daarbij helpen. Samen met onze partner Farmin laten we boeren in heel Nederland kennismaken met de voordelen van magnesiumchloride in drijfmest.

Mestverrijking met magnesiumchloride is nog relatief onbekend, maar kent vele voordelen. Door magnesiumchloride toe te voegen aan mest, ontstaat struviet. Struviet hecht zich aan gronddeeltjes, waardoor gewassen en gras alle tijd krijgen om belangrijke mineralen op te nemen en beter groeien. Gewassen krijgen een stevigere bladeren en een betere wortelstructuur, gras wordt smakelijker en beter verteerbaar voor vee. Bovendien is minder kunstmest nodig; dat bespaart kosten!

Gezonder en productiever vee

Een ander positief effect van het toevoegen van magnesiumchloride is de binding van ammoniak. Dit sterk ruikende gas komt normaal vrij bij het uitrijden van mest. Ook in de stal zal al een deel van de ammoniak vrijkomen. Het gas veroorzaakt niet alleen geurhinder, maar is ook schadelijk voor het milieu. Magnesiumchloride bindt de mest, zodat er weinig tot zelfs geen ammoniak meer vrijkomt. Rijkere gewassen, rijker gras én een gezonder stalklimaat door minder emissies zorgen uiteindelijk voor gezonder vee. De dieren hebben minder krachtvoer nodig, zijn minder vaak ziek en zijn productiever.

"Gezonder gewas, gezonder vee: mestverrijking met magnesiumchloride"

Continu in ontwikkeling

Onze partner Farmin heeft al verschillende boeren begeleid bij het toevoegen van FarMIN-g (magnesiumchloride) aan hun drijfmest. Op basis van de ervaringen van boeren ontwikkelen we deze nieuwe toepassing continu. Inmiddels maken steeds meer boeren kennis met de voordelen van FarMIN-g. 80% van de boeren op Ameland zijn overgestapt op FarMIN-g. In het filmpje hieronder komen boeren aan het woord over de toepassingen.

Heeft u vragen of wilt u met ons samenwerken? Wij helpen u graag!

Klantenservice
Bel +31 598 651 911
Contactformulier