waterzuivering

Casestudie: afvalwaterzuivering bij De Harnaschpolder

Magnesiumhydroxide is een veelgebruikt product in de afvalwaterzuivering. Het bindt onder andere fosfaat, een eindige grondstof. Wanneer fosfaat gebonden is aan magnesium kan het worden hergebruikt als meststof. Zo draagt het bij aan het sluiten van de fosfaatkringloop.

Bij rioolwaterzuiveringsinstallatie De Harnaschpolder (Den Haag) is een langdurige test uitgevoerd. Deze test laat zien hoe het toevoegen van magnesiumhydroxide bijdraagt aan fosfaatverwijdering en slib ontwatering. Het magnesiumhydroxide is hierbij toegevoegd in de buffer tank voor uitgegist slib.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie De Harnschpolder

Rioolwaterzuiveringsinstallatie De Harnaschpolder zuivert per dag 225.000 m³ afvalwater vanuit de omgeving Den Haag en is daarmee de grootste rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nederland. Sinds 2015 voegt De Harnaschpolder magnesiumhydroxide toe in het zuiveringsproces. Tijdens een testperiode van anderhalf jaar zijn resultaten gemeten en vergeleken met de gebruikelijke resultaten.

Resultaten

De test toont aan dat het doseren van magnesiumhydroxide meerdere voordelen oplevert. Zo vermindert de fosfaatbelasting van de biologische zuivering, waardoor een groter deel van de fosfaat biologisch verwijderd kan worden in plaats van met aanvullende chemicaliën zoals ijzerchloride. De operationele kosten zijn verlaagd met 4%, doordat het slib beter ontwatert en er minder chemicaliën zoals ijzerchloride en polymeer nodig zijn. Door betere ontwatering blijft er tenslotte minder zuiveringsslib over wat afgevoerd wordt naar de slibverbranding.

Over het onderzoek is een artikel gepubliceerd. Lees er alles over op:

Struvietproef AWZI Harnaschpolder Delfluent Services BV

Delfluent services - Duurzame innovaties - Struviet produceren

Heeft u vragen of wilt u met ons samenwerken? Wij helpen u graag!

Klantenservice
Bel +31 598 651 911
Contactformulier