U bent hier

Onze business

Magnesiumchloride

De eerste stap van de productieprocessen van Nedmag is het winnen van magnesiumchloride. Dit gebeurt door middel van oplos mijnbouw. Oplos mijnbouw is een manier om mineralen uit de aardbodem te halen door gebruik te maken van water. Door water naar beneden te pompen lossen de mineralen uit de grondlaag op, in dit geval magnesiumchloride, waardoor een oplossing van water en magnesiumchloride uit de grond wordt gehaald. Een deel van de magnesiumchloride wordt als oplossing of als flakes verkocht. Het grootste deel van de magnesiumchloride wordt gebruikt voor verdere verwerking. Voor meer informatie over de toepassingen van magnesiumchloride, klik hier.

Calciumchloride

Een volgende stap in het productie proces is het toevoegen van dolomiet en water aan de zuivere magnesiumchloride. Deze stoffen reageren met elkaar tot onder andere magnesiumhydroxide en calciumchloride. De calciumchloride wordt in de calciumchloridefabriek verder verwerkt. De verwerkte calciumchloride wordt in oplossing met verschillende concentraties (16% tot 38%) en in vaste korrel vorm (prills) verkocht. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in de productie voor voeding gerelateerde toepassingen en technische toepassingen. Voor meer informatie over toepassingen van calciumchloride, klik hier.

Magnesiumhydroxide

Het afgescheiden magnesiumhydroxide wordt eerst geconcentreerd, waarna een groot deel naar de ovens gaat om tot magnesiumoxide gebrand te worden (zie hieronder). Het andere deel van het mengsel wordt verder verwerkt tot stabiele magnesiumhydroxide. Voor meer informatie over toepassingen van magnesiumhydroxide, klik hier.

Magnesiumoxide

Door magnesiumhydroxide in oven te verhitten wordt het water verwijderd en vermindert de reactiviteit. Er ontstaat hieruit Caustic Calcined Magnesia (CCM). Dit is zeer hoogwaardig zacht gebrand magnesiumoxide poeder. Voor meer informatie hierover klik hier.

Om Dead Burned Magnesia (DBM) te produceren, wordt het CCM poeder geperst tot brokken. Deze brokken worden weer verhit in een oven. Zo ontstaan geconcentreerde, zeer zuivere briketten met 98,5% magnesiumoxide, oftewel hoogwaardige DBM. Voor meer informatie over toepassingen van DBM, klik hier. 

Open sitemap >>> Close sitemap >>>