U bent hier

Toekomstige zoutwinning

De verwachting is dat Nedmag nog tot ongeveer 2030 zout kan winnen op de huidige locaties. Mijnbouw in de provincie Groningen ligt onder een vergrootglas. Nedmag wil de komende periode de vertrouwensband met de regio versterken. Door de duurzame eigenschappen van het bijzondere magnesium voor mens en milieu beter te communiceren, hopen we meer begrip te creëren voor onze bedrijfsactiviteiten.

Nedmag investeert veel in het onderzoeken van de effecten van zoutwinning op de omgeving. Daarnaast financieren wij de waterhuishoudkundige maatregelen die het Waterschap moet uitvoeren om het waterpeil aan te passen aan de bodemdaling. Ook met het oog op het aansluiten van nieuwe zoutbronnen is onderzoek erg belangrijk. Veiligheid van mens en milieu staat hierbij voorop. Begin 2016 heeft Nedmag aangekondigd dat er nieuwe magnesiumzoutbronnen nodig zijn om ook in de toekomst gebruik te kunnen maken van het unieke magnesium. Hiervoor zijn reeds de volgende twee fasen gecommuniceerd:

  • Fase 1: het aanleggen van twee nieuwe bronnen vanaf de huidige locatie WHC-1 in Borgercompagnie (gepland in het voorjaar van 2018)
  • Fase 2: het aanleggen van een nieuwe zoutwinlocatie in de omgeving van Kiel-Windeweer. Deze fase heeft een grotere impact omdat het om een nieuwe locatie gaat. Om hiervoor toestemming te krijgen, is een uitgebreid vergunningentraject noodzakelijk. Hierbij hoort ook een uitgebreide communicatie met de omgeving en specifieke doelgroepen.  De datum van uitvoering is nog niet bekend. Nedmag beraadt zich op haar plannen gezien de reacties in de omgeving.

 

Open sitemap >>> Close sitemap >>>