U bent hier

Milieu

Aandacht voor het milieu is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van Nedmag. Het is vanzelfsprekend dat we de geldende mijnbouw- en milieu regelgeving strikt in acht nemen. Het ISO 14001 certificaat toont aan dat Nedmag zich continu inzet om de milieuprestaties te verbeteren. Het belangrijkste milieu onderwerp tijdens het winnen van zout is bodemdaling. Tijdens de productieprocessen van de verschillende eindproducten speelt energieverbruik een grote rol. De installaties en ovens zijn gasgestookt. Tijdens deze verbrandingsprocessen komt o.a. CO₂ vrij.

De afgelopen jaren zijn verschillende milieu verbeterprojecten uitgevoerd. Enkele voorbeelden zijn:

  • Door optimalisatie van de productieprocessen wordt er minder zout restwater geloosd in de Eems-Dollard, een reductie van ongeveer 1 miljoen m3 per jaar sinds 2012.
  • Nedmag heeft  in 2014 5% minder gas per ton product verbruikt (en minder CO₂ uitgestoten) als gevolg van de optimalisatie van de productieprocessen. In 2015 is een verdere reductie van 2% gerealiseerd.
  • De emissie van stof is sterk terug gedrongen door het plaatsen van verschillende filtersystemen.
  • De vervanging van de ventilator van een koeltoren op de mijnlocatie Tripscompagnie. Deze veroorzaakte laag frequent geluid waar sommige omwonenden hinder van ondervonden. Met de vervanging is deze hinder verdwenen.

Ook de komende jaren staan er verschillende milieu verbeterprojecten op het programma, zoals:

  • Het vervangen van een aantal verouderde opslagtanks voor de vloeibare zoutproducten door nieuwe, modernere types.
  • Het verder terugdringen van het energieverbruik en de daarmee gepaard gaande CO₂ uitstoot.

De producten van Nedmag worden steeds vaker gebruikt voor milieuvriendelijke toepassingen. De producten worden o.a. toegepast als een milieuvriendelijk alternatief voor bestaande chemicaliën in papier- en pulpindustrie, afvalwaterzuivering en rookgasreiniging.  Magnesiumhydroxide wordt onder meer gebruikt voor terugwinning van fosfaat uit afvalwater. 

Voor meer informatie kunt u een email sturen naar omgeving@nedmag.nl

Open sitemap >>> Close sitemap >>>