Zoutveld Tripscompagnie: waar staan we nu?

Op vrijdag 20 april is drukverlies geconstateerd bij een van de bronnen van het zoutveld Tripscompagnie, op een diepte van 1800 meter. In andere bronnen van hetzelfde zoutveld werd vervolgens ook drukverlies geconstateerd. Er is zout en mogelijk een deel van de toegepaste dieselolie weggestroomd naar de bovenliggende laag met poreus zandsteen (zie afbeelding). Nedmag heeft vervolgens besloten het zoutveld Tripscompagnie uit voorzorg, tien jaar eerder dan aanvankelijk gepland, gelijkmatig af te bouwen.

Het is nu bijna 3 maanden geleden dat Nedmag aankondigde het zoutveld Tripscompagnie uit voorzorg vroegtijdig af te bouwen. In dit artikel zetten we de informatie op een rij en geven we een update van de stand van zaken van de onderzoeken.

mijnlocatie

Visualisatie Tripscompagnie

In het kort

  • Op 20 april is er drukverlies geconstateerd in één van de bronnen in het zoutveld Tripscompagnie.
  • Het drukverlies ontstond hoogstwaarschijnlijk door een opening in het zoutdak van één van de bronnen in het zoutveld Tripscompagnie.
  • Als gevolg van deze opening is er zout en mogelijk ook dieselolie naar de bovenliggende steenlaag gestroomd.
  • Onderzoeken naar de oorzaak van de opening in het zoutdak zijn in volle gang. De resultaten worden omstreeks september verwacht.
  • De maatregel die Nedmag neemt om het wegstromen van zout naar bovenliggende lagen zoveel mogelijk te beperken is door de druk in het zoutveld te verlichten. Met andere woorden, er vindt bijna geen water injectie plaats en tegelijkertijd winnen we het al eerder opgeloste zout.
  • De zoutwinning verloopt dus versneld, met als gevolg dat de bodem sneller daalt.
  • De ondergrondse situatie wordt gemonitord.
  • Nedmag heeft een GPS-meetstation op de locatie Tripscompagnie laten plaatsen om het effect van het drukverlies op het verloop van de bodemdaling continu te meten.
  • Ook het (diepe) grondwater wordt zorgvuldig gemonitord.

Te weinig opslagruimte

Hierboven is benoemd dat de zoutwinning versneld verloopt om het wegstromen van zout zoveel mogelijk te beperken. De vraag naar onze producten is groot, wat betekent dat Nedmag volop in productie is. Desondanks winnen we meer zout dan dat we kunnen produceren of opslaan. Hierdoor zijn we genoodzaakt een deel van het zout af te voeren naar zee, via de Veenkoloniale Afvalwaterleiding (de VKA). In oktober dit jaar plannen we over twee extra bassins te beschikken voor opslag van het zout.

Waar staan we nu?

We krijgen steeds meer inzicht in de oorzaak van de gebeurtenis van 20 april. De voorlopige onderzoeksresultaten worden beoordeeld door een externe deskundige (second opinion) en daarna volgt de formele toetsing door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). We verwachten in september aan SodM te kunnen rapporteren over zowel oorzaak als maatregelen om herhaling van de gebeurtenis te voorkomen. Daarna volgt de bekendmaking van de resultaten.

Maak een afspraak

Woon je in de omgeving van Nedmag en heb je vragen over dit onderwerp? Maak dan een afspraak met één van onze medewerkers door te mailen naar omgeving [at] nedmag.nl (omgeving[at]nedmag[dot]nl). We gaan graag met je in gesprek op een moment dat het jou past.

Gerelateerde artikelen