Werkzaamheden Veenkoloniale Afvalwaterleiding

Maandag 11 maart gaan we van start met werkzaamheden aan het Nedmag-deel van de Veenkoloniale Afvalwaterleiding (VKA). We voeren grond af en brengen een nieuwe grondlaag aan. De plaats van de grondwerkzaamheden is op onderstaand kaartje aangegeven met een 2. Vervolgens worden op 19 en 20 maart delen van de leiding preventief vervangen. De plaats hiervan is op het kaartje aangegeven met 1 en 3.

VKA met pijlen

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden kan er beperkt gebruik gemaakt worden van de Noorderweg. Aanwonenden, landeigenaren en gemeente zijn hierover geïnformeerd.

Gesprongen leiding

Het Nedmag-deel van de VKA is ongeveer 4 km lang, en loopt van de Nedmag fabriek aan de Billitonweg naar Meeden. Via de VKA voeren we gezuiverd pekelwater af naar zee. Eind 2018 is de leiding twee keer gesprongen. In beide gevallen is het betreffende deel van de leiding zo snel mogelijk vervangen en is een bodemonderzoek uitgevoerd. Ook is een onderzoek naar de staat van de leiding gestart. De werkzaamheden die 11 maart van start gaan, zijn een vervolg hierop.

Voorzorgsmaatregel

Na het springen van de leiding is uit voorzorg de druk bij de invoer verlaagd. Ook is de procesmonitoring geoptimaliseerd: bij afwijkende flow en druk in de leiding verschijnt er een alarmering op het paneel in onze controlekamer, die 7 dagen in de week 24 uur per dag is bemenst. Deze voorzorgsmaatregelen blijven van kracht.

Vervanging

De complete vervanging van het Nedmag-deel van de VKA door een leiding die nog hoger is geclassificeerd zal naar verwachting in de tweede helft van 2020 plaatsvinden.

Gerelateerd artikel