Vervanging Veenkoloniale Afvalwaterleiding

Eind 2018 is de Veenkoloniale Afvalwaterleiding (VKA) – voor het afvoeren van gezuiverd pekelwater naar zee – twee keer gesprongen, op 14 november en 22 december. In beide gevallen is het betreffende deel van de leiding zo snel mogelijk vervangen en is een bodemonderzoek uitgevoerd. Ook is een onderzoek naar de staat van de leiding gestart. In dit artikel geven we een update over de stand van zaken.

vka trace

Plattegrond VKA

Het Nedmag-deel van de VKA is ongeveer 4 km lang, en loopt van de Nedmag fabriek aan de Billitonweg naar Meeden. Zie de plattegrond hierboven.

Voorzorgsmaatregel

Naar aanleiding van de lekkages is uit voorzorg de druk bij de invoer verlaagd. Tevens is de procesmonitoring geoptimaliseerd: bij afwijkende flow en druk in de leiding verschijnt er een alarmering op het paneel in onze controlekamer, die 7 dagen in de week 24 uur per dag is bemenst.

Onderzoek

Nedmag heeft de leiding onderzocht door te kijken naar eerder uitgevoerde reparaties, het gebruikte materiaal en de levensduur van het materiaal. Ook externe factoren zoals de langdurige droogte in combinatie met zwaar verkeer zijn hierin meegenomen. Een eerste onderzoek door TIP Institute* naar rek- en breeksterkte van de lek geraakte delen heeft geen bijzonderheden opgeleverd. De structuur van het materiaal wordt nog nader onderzocht.

*TIP Institute: Instituut voor kunststoffen in Enschede 

Complete vervanging

Uit eigen onderzoek komen een aantal aandachtspunten naar voren waar we een verbeterslag kunnen aanbrengen. Tijdens de geplande onderhoudsstop van de fabriek in maart 2019 worden daarom delen van de leiding preventief vervangen. Dan worden ook proefsleuven gegraven om de leiding nader te kunnen beoordelen.

Tevens plannen we een complete vervanging van het Nedmag-deel van de VKA door een leiding die nog hoger is geclassificeerd. Naar verwachting zal de realisatie hiervan in de tweede helft van 2020 plaatsvinden.