Update zoutveld Tripscompagnie 4 mei

In dit artikel volgt een update naar aanleiding van het artikel "Nedmag sluit zoutveld Tripscompagnie".

mijnlocatie

Wat is er gebeurd?

Nedmag heeft vorige week bekend gemaakt dat er vrijdag 20 april om 2018 03.15 uur drukverlies is geconstateerd bij een van de bronnen van het zoutveld Tripscompagnie, op een diepte van 1800 meter. In andere bronnen van het zoutveld werd vervolgens ook drukverlies geconstateerd. Er is zout weggestroomd naar de bovenliggende laag met poreus zandsteen. In de loop van zaterdag op zondag is de druk in het hele veld gestabiliseerd. Nedmag heeft vervolgens besloten het zoutveld Tripscompagnie uit voorzorg, tien jaar eerder dan aanvankelijk gepland, gelijkmatig af te bouwen.

Onderzoeken en metingen

Het onderzoek naar de precieze oorzaak van het weggestroomde zout is in volle gang. Tot op heden lijkt een opening in het zogeheten zoutdak de meest waarschijnlijke oorzaak.

Specialisten onderzoeken momenteel of het zout en een deel van de toegepaste dakolie weg kunnen stromen naar hoger gelegen lagen dan de zandsteenlaag boven het zoutveld. De kans hierop achten wij klein door de afdichtende werking van de  bovenliggende gesteente- en kleilagen. De ondergrondse situatie wordt gemonitord. Nedmag heeft een GPS-meetstation op de locatie Tripscompagnie laten plaatsen om het effect van het drukverlies op het verloop van de bodemdaling continu te meten. Ook het grondwater wordt gemonitord.

Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wordt frequent geïnformeerd over de uitvoering van de onderzoeken en metingen.

Vervolg zoutwinning

Nedmag heeft de plannen voor het zogeheten ‘aflaten’ van het zoutveld deze week voorgelegd aan het Staatstoezicht op de Mijnen. Voor aanvullende zoutbronnen richt Nedmag zich de komende tijd op de bestaande locaties.

Informeren betrokkenen

Nedmag heeft de situatie op 20 april gemeld aan het Staatstoezicht op de Mijnen. Verder zijn de leden van de stuurgroep bodemdaling Nedmag  (burgemeesters van Veendam en Midden-Groningen, gedeputeerde provincie Groningen, bestuurder waterschap Hunze & Aa’s) persoonlijk geïnformeerd. Ook de besturen van dorpsvereniging Borgercompagnie en buurtvereniging Langeleegte zijn geïnformeerd. Informatievoorziening voor omwonenden vindt plaats via de Nedmag website.

Wanneer er meer informatie beschikbaar is zal een update volgen. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar omgeving [at] nedmag.nl (omgeving[at]nedmag[dot]nl).