Nedmag sluit zoutveld Tripscompagnie

Nedmag gaat het zoutveld Tripscompagnie sluiten. Tot de sluiting is besloten nadat in een van de bronnen afgelopen vrijdag zout is weggestroomd. In lijn met het winningsplan is besloten de winning in het zoutveld preventief, tien jaar eerder dan aanvankelijk gepland, af te bouwen.

mijnlocatie

Nedmag-directeur Bert Jan Bruning: ‘Wij onderzoeken nog wat de precieze oorzaak is en in welke mate er invloed is geweest op de bodemdaling. In de nacht van zaterdag op zondag is de situatie in het zoutveld gestabiliseerd. Wat we weten is dat er geen gevaar is voor mens en milieu. Het weggestroomde zout zit in poreus zandsteen. Toch gaan we, uit voorzorg, de winning van zout in Tripscompagnie vervroegd afbouwen. Wij zijn een Gronings bedrijf en hebben afspraken met onze omgeving die we heel belangrijk vinden. Daarom voelen we ons verplicht deze preventieve maatregel te nemen, de productie hier af te bouwen en de locatie stabiel en netjes achter te laten.’

Toezichthouder

Toezichthouder SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) is vrijdag door Nedmag op de hoogte gesteld van het wegstromen van het zout. SodM zal toezichthouden bij het afbouwen van het bronnenveld. Intussen zijn de burgemeesters van Veendam en Midden-Groningen, het waterschap en het provinciebestuur ook geïnformeerd.

Diepte

Op vrijdag 20 april 2018 is om 03.15 uur bij een van de bronnen  van het zoutveld Tripscompagnie, dat 40 jaar in gebruik is, op een diepte van 1800 meter drukverlies geconstateerd. De oorzaak lijkt een opening in het zogeheten zoutdak. Met als gevolg dat er een hoeveelheid zout is weggestroomd in poreus zandsteen, de steenlaag die boven het zoutdak is gelegen. Er trad ook drukverlies op in andere bronnen van het zoutveld. In de loop van zaterdag op zondag is de druk in het hele veld gestabiliseerd.

Milieu

Er is geen sprake van gevaar voor mens en milieu. Vervuiling van grondwaterlagen door pekel of dakolie (diesel) is niet aan de orde. Het zout dat wegstroomt bevindt zich op een diepte van 1600 meter (afbeelding). Het is een normale gang van zaken dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vanuit haar toezichthoudende rol dit door middel van onderzoek wil laten bevestigen.

Nieuwe kennis

Nedmag heeft verscheidene locaties in Groningen waar zout wordt gewonnen. Al onze aandacht gaat op dit moment uit naar de bestaande zoutvelden. Bruning: ‘Met de huidige kennis van zoutwinning is het risico van lekstroom fors geminimaliseerd. Deze nieuwe kennis wordt toegepast bij het aanleggen van zoutbronnen op toekomstige locaties.’

Visualisatie

Illustratie zoutbron

Update

Lees hier het vervolgartikel met een update over zoutwinningslocatie Tripscompagnie.