Update zoutveld Tripscompagnie 11 mei

We houden u graag op de hoogte over de stand van zaken van het zoutveld Tripscompagnie. In dit artikel een update als vervolg op de berichtgeving van 4 mei.

mijnlocatie

Wat is er gebeurd?

Zoals eerder bekend gemaakt is er vrijdag 20 april 2018 drukverlies geconstateerd bij een van de bronnen van het zoutveld Tripscompagnie, op een diepte van 1800 meter. In andere bronnen van het zoutveld werd vervolgens ook drukverlies geconstateerd. Er is zout weggestroomd naar bovenliggende lagen. Binnen twee dagen was de druk in het hele veld gestabiliseerd. Nedmag heeft besloten het zoutveld Tripscompagnie uit voorzorg, tien jaar eerder dan aanvankelijk gepland, gelijkmatig af te bouwen.

Wat is de stand van zaken?

De opgestarte onderzoeken naar oorzaak en gevolgen van het weggestroomde zout en van mogelijk een deel van de toegepaste dakolie zijn in volle gang. Hierover is op dit moment weinig nieuws te melden ten opzichte van de berichtgeving van 4 mei. De monitoring van ondergrondse situatie, bodemdaling en grondwater wordt voortgezet. Nedmag blijft het Staatstoezicht op de Mijnen frequent informeren over de situatie in het zoutveld en over de voortgang van de onderzoeken. Deze week heeft Nedmag bestuurders van provincie, gemeente Veendam, gemeente Midden-Groningen en waterschap Hunze & Aa’s tijdens een overleg nader geïnformeerd.

Regelmatig verschijnt een update op de website. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar omgeving [at] nedmag.nl (omgeving[at]nedmag[dot]nl)