Schadeafhandeling zoutwinning per 1 november naar Commissie Mijnbouwschade

Vanaf 1 november 2021 kunnen woningeigenaren en kleine bedrijven die mogelijk schade hebben door bodemdaling als gevolg van zoutwinning, een melding doen bij de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade. Nedmag staat vanaf dat moment volledig op afstand.

zoutwinning in NL

Commissie Mijnbouwschade

Op dit moment kunt u schade als mogelijk gevolg van zoutwinning melden bij Nedmag. Vanaf 1 november 2021 verandert de werkwijze bij schademeldingen. Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade (www.commissiemijnbouwschade.nl). De Commissie Mijnbouwschade oordeelt dan wat de oorzaak van de schade is en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Als Gronings bedrijf begrijpen wij de zorgen over mijnbouw en schade aan huizen goed. Zoals eerder aangegeven is Nedmag dan ook groot voorstander van een onafhankelijk schadeloket voor alle mijnbouw in Groningen. We hebben in het verleden al herhaaldelijk gepleit voor een centrale afhandeling van schademeldingen voor álle mijnbouw in Groningen.

Werkwijze Commissie

De Commissie Mijnbouwschade neemt de bewijslast over van de melder. Dat betekent dat zij de oorzaak en omvang van de schade onderzoekt. Als de Commissie concludeert dat de schade veroorzaakt is door bodemdaling als gevolg van zoutwinning, dan moet het verantwoordelijke zoutbedrijf binnen twee maanden de schade vergoeden. Het advies van de Commissie Mijnbouwschade is gratis voor woningeigenaren en kleine bedrijven.

Bron: website Commissie Mijnbouwschade