Een loket in Groningen voor afhandelen álle schades

Op 12 juli zijn de resultaten van het wetenschappelijke rapport van TU Delft naar de oorzaken van complexe gebouwschade in Groningen gepubliceerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de belangrijkste oorzaken van schade omstandigheden in het gebouw, de fundering en de bodem zijn. Het rapport biedt duidelijkheid over de oorzaken, maar het biedt geen oplossing hoe inwoners met schade aan huizen hiermee verder kunnen. Daarom pleit Nedmag voor een onafhankelijk schadeloket voor het afhandelen van álle schades in Groningen.

Bert Jan Bruning

Nedmag-directeur Bert Jan Bruning: "Er zijn zoveel oorzaken voor schade, zo blijkt uit dit onderzoek, het is erg ingewikkeld. Mensen zien door de bomen het bos niet meer. Moeten ze bij het waterschap zijn, de gemeente, de gasproducent, de zoutwinner? Daarom dring ik aan op een schadeloket in Groningen. Ik begrijp ook heel goed dat mensen bij een onafhankelijke instantie terecht willen kunnen. "

Trigger

TU Delft heeft in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) onderzoek gedaan naar complexe schades in de provincie Groningen. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de oorzaken die ten grondslag liggen aan gebouwschade. De onderzoekers concluderen dat omstandigheden in het gebouw, fundering en bodem de belangrijkste onderliggende oorzaken zijn. Aardbevingen kunnen een trigger zijn voor schade.

Bodemdaling

Tevens blijkt uit het onderzoek dat vervorming van de bodem de oorzaak is voor een groot deel van de schades. De bodem kan vervormen onder invloed van het gewicht van een gebouw. Ook grondwaterstand en vochtgehalte spelen soms een rol. Diepe bodemdaling als gevolg van mijnbouwactiviteiten speelt geen rol bij het ontstaan van schades.

Lees hier een samenvatting van het onderzoeksrapport van TU Delft.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport van TU Delft.