Magnesiumchloride voor kringlooplandbouw

In september 2018 heeft Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar nieuwe visie voor de landbouw gepresenteerd. In haar nieuwe visie met als titel ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’, wil Schouten een omslag in gang zetten naar kringlooplandbouw in 2030.

Mais

Kringlooplandbouw

Bij kringlooplandbouw komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut. Het kabinet wil de omslag bewerkstelligen met behoud van de wereldwijde sterke positie van de Nederlandse land- en tuinbouw.

Kringloopschema boerenverstand
Kringlooplandbouw, overgenomen van www.boerenverstand.nl 


Farmin-G

Nedmag probeert met nieuwe concepten in te spelen op deze trend in de landbouw. Een voorbeeld hiervan is de toevoeging van magnesiumchloride aan drijfmest om schadelijke uitstoot van stikstof, ammoniak en fosfaat uit dierlijke mest te minimaliseren.

Bij opslag en gebruik van dierlijke mest, vindt uitstoot van deze stoffen plaats naar de lucht, bodem en oppervlakte water. Dit zijn kostbare verliezen van belangrijke mineralen voor de landbouw, maar ook schadelijke stoffen als deze ongebruikt in het milieu komen. Als magnesiumchloride van Nedmag aan dierlijke mest wordt toegevoegd, ontstaat er een reactie van magnesium, ammonium en fosfaat die leidt tot struviet. Dit is een zeer effectieve meststof, maar dan wel zonder emissie van ammoniak en fosfaat. Het stikstof en fosfaat blijft gebonden in de meststof en door de langzame werking hiervan komen deze kostbare nutriënten, in het bijzonder fosfaat, geleidelijk vrij. Daarbij is de beschikbaarheid van deze nutriënten beter afgestemd op de behoefte van het gewas en zal er minder uitspoelen naar de bodem en oppervlakte water.

Het concept wordt door Farmin BV (www.farmin.nl), een exclusieve distributeur van Nedmag, onder de naam Farmin-G op de markt gebracht. Farmin BV maakt hierbij gebruik van door Nedmag geproduceerde magnesiumchloride van natuurlijke oorsprong.

Het concept is toepasbaar in de verschillende sectoren in de landbouw. Varkensmest, rundermest en kippenmest kunnen er mee behandeld worden en de mest is in uiteenlopende teelten van gewassen te gebruiken. Vooral op grasland en snijmais in de rundveehouderij wordt het concept op dit moment veelvuldig gebruikt.