Afvalwaterleiding (VKA) opnieuw gesprongen

Vanochtend is de Veenkoloniale Afvalwaterleiding (VKA) gesprongen aan de Noorderweg in Veendam. Dat gebeurde op een andere plek dan waar de VKA twee keer eerder is gesprongen. De leiding wordt vandaag gedeeltelijk vervangen. Tevens staat complete vervanging op de planning.

vka trace

Het Nedmag-deel van de VKA is ongeveer 4 km lang en loopt van de Nedmag fabriek aan de Billitonweg naar Meeden. Via de VKA voeren we gezuiverd pekelwater af naar zee. Eind 2018 is de leiding twee keer gesprongen. In beide gevallen is het betreffende deel van de leiding zo snel mogelijk vervangen en is een bodemonderzoek uitgevoerd. Ook is een onderzoek naar de staat van de leiding uitgevoerd. Als vervolg daarop zijn in maart 2019 delen van de leiding preventief vervangen.

Minimale lekkage

Vanochtend is de leiding opnieuw gesprongen, om 07.00 uur is het gesignaleerd en is de fabriek stopgezet. De uitstroom van het lichtzoute afvalwater is tot een minimum beperkt gebleven.

Vervanging leiding

De werkzaamheden voor het vervangen van het beschadigde deel van de leiding zijn al gestart. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind van de middag afgerond.

Tevens stond er al een complete vervanging van het Nedmag-deel van de VKA op de planning. De periode waarin dit gaat gebeuren wordt nader bepaald.

Oppervlaktewater

Ook heeft Nedmag monsters genomen van het oppervlaktewater om de zoutconcentratie te meten. In het oppervlaktewater zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

Gerelateerd artikel